Kiiminki

Pek­ka Ait­ta­kum­pu edus­kun­taan

Ran­ta­poh­jan alu­eel­ta uuteen edus­kun­taan valit­tiin kii­min­ki­läi­nen Pek­ka Ait­ta­kum­pu. Kes­kus­ta­lai­nen Ait­ta­kum­pu keik­kui reip­paas­ti läpi­men­nei­den lis­tal­la aina ään­ten­las­ken­nan alku­vai­heis­ta asti. Itse hän tuu­let­ti kui­ten­kin vas­ta koko ään­ten­las­ken­nan val­mis­tut­tua.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

KII­KUl­le kau­ka­lo­pal­los­sa kak­si SM-hope­aa

Jyväs­ky­läs­sä pela­tus­sa ikä­mies­ten kau­ka­lo­pal­lon SM-tur­­nauk­­ses­­sa KIIKU eli Kii­min­gin Kun­toi­li­jat sai hope­aa kah­des­sa ikä­luo­kas­sa. 60-vuo­­tiai­­den sar­jas­sa voi­ton vei hel­sin­ki­läi­nen Töö­lön Wesa.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Hiih­tä­jä­suu­ruus Kal­le Jus­si­lan suku­juu­ret ovat Ran­ta­poh­jan alu­eel­la

Mar­tin­nie­me­läi­nen his­to­rias­ta kiin­nos­tu­nut Pent­ti Utriai­nen on sel­vi­tel­lyt Iin Jak­ku­ky­läs­sä asu­neen hiih­tä­jä Kal­le Jus­si­lan suku­juu­ria aina 1700-luvun alku­puo­lis­kol­le saak­ka. Karl (Kal­le).…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ilmai­sia koi­ran­kak­ka­pus­se­ja auto­maa­tis­ta

Oulun kau­pun­ki tar­jo­aa koi­ra­nul­koi­lut­ta­jil­le ilmai­sia koi­ran­kak­ka­pus­se­ja Tiks­Pac-auto­maa­teis­ta, joi­ta on lai­tet­tu eri puo­lil­le kau­pun­kia 25 kap­pa­let­ta. Sijain­nit voi kat­soa kartta.ouka.fi -sivus­tol­ta >Kadut ja puis­tot >Varus­teet.


Pap­pi­lan ja joen väliin pien­ta­loa­lue

Kii­min­gin pap­pi­lan alu­een ase­ma­kaa­va­muu­tok­sel­la kirk­ko­jen ja mui­den seu­ra­kun­nal­lis­ten raken­nus­ten kort­te­lia­lue muok­kau­tuu asuin­ton­tik­si. Samal­la myös pap­pi­lan kiin­teis­tö muut­tuu yksi­tyi­sek­si asuin­ton­tik­si. Kaa­va­muu­tok­sen…