Kotas aut­taa omaishoitajiakin

Koto­na asu­mi­sen tuen kes­kus, Kotas, on aloit­ta­nut uute­na toi­min­ta­na ikäih­mi­sil­le suun­na­tun sai­raan­hoi­ta­jan puhe­lin­tuen. Nume­ro on tar­koi­tet­tu Oulun kau­pun­gin pal­ve­lui­den pii­ris­sä ole­vil­le ikäih­mi­sil­le omais­hoi­dos­sa, koti­hoi­dos­sa ja tehos­te­tus­sa pal­ve­lua­su­mi­ses­sa sekä kon­sul­taa­tio­mah­dol­li­suu­dek­si ammattilaisille.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus