KiiminkiError, group does not exist! Check your syntax! (ID: 1)

Myös Hal­pa­Hal­li ryh­tyy sun­nun­tai­kaup­paan

Hal­pa­Hal­lin myy­mä­lät pal­ve­le­vat asiak­kai­ta 18. mar­ras­kuu­ta läh­tien myös sun­nun­tai­sin. Laa­jen­ne­tus­ta aukio­los­ta päät­tä­neen yhtiön hal­li­tuk­sen mukaan pää­tös perus­tuu asia­kas­käyt­täy­ty­mi­sen muu­tok­seen, joka on tar­koit­ta­nut eri­tyi­ses­ti sun­nun­tai­kau­pan voi­ma­kas­ta kas­vua.


Jor­ma Sääs­ki­lah­ti ensim­mäi­siin val­jak­kour­hei­lun EM-kisoi­hin­sa, myös hau­ki­pu­taa­lai­nen Mai­ja Niva­la edus­taa Suo­mea kil­pai­lus­sa

Vas­ta kol­mi­sen vuot­ta lajia har­ras­ta­nut val­jak­kour­hei­li­ja Jor­ma Sääs­ki­lah­ti valit­tiin menes­tyk­sen­sä perus­teel­la sulan­maan EM-kil­­pai­­lui­­hin yhden koi­ran kär­ry­luok­kaan. Kil­pai­lu käy­dään Ruot­sin Nybros­sa.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Koi­te­lin mat­kai­lul­le uut­ta puh­tia

Koi­te­lin suun­nit­te­lua­lue varat­tiin yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­nas­sa kii­min­ki­läis­ten Sir­pa Esko­lan ja Kir­si Esko­lan Go Arc­tic Oy:lle. Yri­tys suun­nit­te­lee raken­ta­van­sa Koi­te­liin noin 600 neliön…


GoArc­tic nouse­mas­sa Koi­te­lin toteut­ta­jak­si

Koi­te­lin kos­kia­lu­een ja Koi­te­lin­kos­ken­tien väli­sel­le suun­nit­te­lua­lu­eel­le on haet­tu toteut­ta­jaa, joka kehit­täi­si alu­een pal­ve­lui­ta. Hakuai­ka­na teh­tiin kak­si hake­mus­ta, jois­ta kii­min­ki­läis­ten Sir­pa…