KiiminkiKii­min­gis­sä kai­va­taan asu­kas­ti­lo­ja ja yhtei­söl­li­syyt­tä – “Olem­me olleet lii­an fleg­maat­ti­sia tääl­lä”

Vain kou­ral­li­nen kii­min­ki­läi­siä oli tul­lut oman suur­alu­een­sa asu­ka­sil­taan kes­kus­te­le­maan Oulun kau­pun­gin vir­ka­mies­ten kans­sa Kii­min­gin kult­­tuu­­ri- ja vapaa-ajan­­pal­­ve­­luis­­ta. Aiheis­ta esil­le nousi­vat.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausKau­pun­ki lait­toi Joki­ky­län kou­lun ja Onne­lan las­ten­ko­ti­ra­ken­nuk­sen myyn­tiin

Oulun kau­pun­ki on päät­tä­nyt lait­taa Joki­ky­län kou­lu­ra­ken­nuk­set Hau­ki­pu­taal­la myyn­tiin. Vuon­na 1940 val­mis­tu­nut 172 neliön suu­rui­nen ja vuon­na 1938 val­mis­tu­nut 462-neliöi­­nen.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Osal­lis­tu­va bud­je­toin­ti odot­taa ehdo­tuk­sia ja suun­ni­tel­mia – työ­pa­jo­ja pää­kir­jas­ton tapah­tu­ma­ti­las­sa huh­ti­kuus­sa

Tänä vuon­na Oulun kau­pun­gin kun­ta­lais­vai­kut­ta­mi­nen ja yhtei­sö­toi­min­ta tukee osal­lis­tu­van bud­je­toin­nin muo­dos­sa kun­ta­lais­läh­töis­ten kehit­tä­mis­suun­ni­tel­mien edis­tä­mis­tä ja toteut­ta­mis­ta 35 000 eurol­la. Asuk­kaat…