Kes­ti­kie­va­rit mat­ka­lais­ten kei­tai­na

Hannusten sukuseuran kokoukseen osallistui viitisenkymmentä henkeä, ja juttuseuraa löytyi jokaiselle. Sukuhaaroja on myös Ruotsissa ja Amerikan Yhdysvalloissa. Sieltäkin saakka on sukukokouksiin joskus osallistujia saatu, mutta tällä kertaa tilaisuus vietiin läpi kotimaisin osanottajin.

Kii­min­ki­läi­sen Han­nus-suvun jäse­net kokoon­tui­vat lau­an­tai­na sukuseu­ran­sa sään­tö­mää­räi­seen kokouk­seen, jos­sa muun muas­sa valit­tiin seu­ran nykyi­nen puheen­joh­ta­ja Eli­na Kok­ko­nie­mi jat­ka­maan teh­tä­väs­sä seu­raa­van­kin kau­den ajan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus