Kiiminki

Mik­si kou­lu­kiusaa­mi­nen on ikui­nen ongel­ma?– Riik­ka Dahl: Koto­na pitäi­si opet­taa huo­mioi­maan toi­nen ihmi­nen

” Sain pojal­ta­ni vies­te­jä kes­ken kou­lu­päi­vän: Mä kysyin miks se on mul­le suut­tu­nu? Se sano että syi­tä on monia, ja että se vihaa mua. Nyt ne myön­si ettei ne haluu mua mukaan. Ärsyt­tää olla tääl­lä kou­lus­sa kun ei oo kave­ria. Äiti onko mun pak­ko tul­la huo­men­na kou­luun?

Lue lisää

Hilk­ka Pat­ja Elä­ke­lii­ton karao­ke­mes­ta­ruus­kil­pai­luun

Elä­ke­lii­ton karao­ke­mes­ta­ruus­kil­pai­lu­ja var­ten jär­jes­te­tyt pii­ri­kar­sin­nat ovat Poh­jois-Poh­jan­maan osal­ta lau­le­tut. Ran­ta­poh­jan alu­een osal­ta kar­sin­nat sujui­vat hyvin, ja par­hai­ten alu­een lau­la­jis­ta pär­jä­si kii­min­ki­läi­nen Hilk­ka Pat­ja. Hän voit­ti sar­jan­sa ja pää­see edus­ta­maan pii­ri­ään yli 70-vuo­tiai­den nais­ten sar­jas­sa Elä­ke­lii­ton val­ta­kun­nal­li­ses­sa karao­ke­mes­ta­ruus­kil­pai­lus­sa loka­kuun alus­sa Ikaa­lis­ten kyl­py­läs­sä.

Lue lisää

Oulu myy syk­syl­lä tont­te­ja myös Ran­ta­poh­jan alu­eel­ta

Oulun kau­pun­ki lait­taa ensi syk­sy­nä hakuun kaik­ki­aan 86 oma­ko­ti­tont­tia, jois­ta Hau­ki­pu­taan Niit­ty­hol­mas­sa sijait­see 11, Kel­lon Leton­ran­nas­sa nel­jä, Kel­lon Kivi­nie­mes­sä yksi, Kii­min­gin Hako­mäes­sä kol­me ja Kii­min­gin Kais­ta-Ahos­sa yksi. Kor­ven­ky­läs­tä Jää­lin Väli­ky­län kupees­ta tulee myyn­tiin 13 uut­ta tont­tia ja Itä-Pate­las­ta yksi.Kii­min­gis­sä kisat­tiin hir­ven­juok­sus­sa

Sun­nun­tai­na Kii­min­gin Repo­se­läl­lä kisat­tiin hir­ven­juok­sun mer­keis­sä. Kiso­jen jär­jes­tä­jä­nä toi­mi Kii­min­gin Erä­mie­het. Hir­ven­juok­sun lisäk­si kisat­tiin hir­vi­kä­ve­lys­sä. Par­hai­ten sijoit­tu­neet sar­joit­tain:


Kii­min­gin Hal­pa­Hal­li laa­je­nee

Kii­min­gin Hal­pa­Hal­lis­sa on aloi­tet­tu remon­toin­ti­työt myy­mä­län laa­jen­nuk­sen vuok­si. Hal­pa­Hal­lin kiin­teis­tö­pääl­lik­kö Jan­ne Vähä­tiit­to ker­too, että myy­mä­lää laa­jen­ne­taan rei­lut 850 neliö­tä.Myö­tä­tuul­ta pur­jei­siin

Kii­min­gin lukios­ta val­mis­tui tänä kevää­nä 50 uut­ta yli­op­pi­las­ta. Kaik­ki­aan lukios­ta on nyt val­mis­tu­nut 2 585 yli­op­pi­las­ta. Kii­min­ki on ollut edel­lä­kä­vi­jä­nä…