Hilk­ka Pat­ja Elä­ke­lii­ton karaokemestaruuskilpailuun

Elä­ke­lii­ton karao­ke­mes­ta­ruus­kil­pai­lu­ja var­ten jär­jes­te­tyt pii­ri­kar­sin­nat ovat Poh­jois-Poh­jan­maan osal­ta lau­le­tut. Ran­ta­poh­jan alu­een osal­ta kar­sin­nat sujui­vat hyvin, ja par­hai­ten alu­een lau­la­jis­ta pär­jä­si kii­min­ki­läi­nen Hilk­ka Pat­ja. Hän voit­ti sar­jan­sa ja pää­see edus­ta­maan pii­ri­ään yli 70-vuo­tiai­den nais­ten sar­jas­sa Elä­ke­lii­ton val­ta­kun­nal­li­ses­sa karao­ke­mes­ta­ruus­kil­pai­lus­sa loka­kuun alus­sa Ikaa­lis­ten kylpylässä.

Nuo­rem­pien nais­ten sar­jas­sa toi­sek­si sijoit­tui yli­kii­min­ki­läi­nen Maa­rit Kan­gas­luo­ma, nuo­rem­pien mies­ten sar­jas­sa kol­man­nek­si sijoit­tui Timo Erk­ki­lä Kii­min­gis­tä ja van­hem­pien mies­ten sar­jas­sa iiläi­nen Ola­vi Määt­tä oli kol­mas.