Kii­min­gin ja Yli-Iin väli­nen tie­työ val­mis­tuu aika­tau­lus­sa

Reilun vuoden verran käynnissä ollut maantien 849 parannustyö aiheuttaa poikkeusjärjestelyjä iikenteessä syksyyn asti.

Vii­me kesä­nä käyn­nis­ty­neet maan­tien 849 paran­nus­työt Kii­min­gin ja Yli-Iin välil­lä ovat edel­leen käyn­nis­sä. Maan­tiel­lä on rei­lun vuo­den ajan käyn­nis­sä ollei­den paran­nus­töi­den aika­na pie­nen­net­ty tien pin­nan kor­keus­e­ro­ja ja teh­ty leven­nyk­siä. Myös alu­een sil­to­ja on uusit­tu ja leven­net­ty.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus