Kulu­nut kesä on ollut haas­teel­li­nen peru­nal­le

Kulu­neen kesän kui­vuus ja kuun vaih­tees­sa yllät­tä­neet hal­layöt ovat tuo­neet haas­tei­ta peru­nan kas­vul­le. Kii­min­ki­läi­nen vil­je­li­jä Juk­ka Kon­tio ker­too, että odo­tet­ta­vis­sa on koh­ta­lai­nen peru­na­sa­to. – Kui­vuus on peru­nan­vil­je­lyn kan­nal­ta todel­la han­ka­laa. Se vai­kut­taa muun muas­sa peru­nan kokoon, ja peru­nat saat­ta­vat jää­dä vain pin­gis­pal­lon kokoi­sik­si, Kon­tio ker­too. Kui­vuu­del­la on puo­len­sa­kin, sil­lä se ehkäi­see peru­na­ru­ton syn­ty­mis­tä ja leviä­mis­tä.…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus