Kii­Ril­le ensim­mäi­nen koti­tap­pio kah­teen vuo­teen

Rat­kai­se­van peli­mie­hen puut­tu­mi­nen kokoon­pa­nos­ta aiheut­ti Kii­min­gin Rien­nol­le sen ensim­mäi­sen koti­tap­pio kah­teen vuo­teen. Kok­ko­lan vah­va jouk­kue tuli, haki pis­teet korik­sen alue­sar­jas­sa ja rik­koi Lai­va­kan­kaan tai­an korein 51–60 (24–37).

– En pahem­min mai­nos­ta­nut, että meil­tä puut­tuu Samir Ikni. Oli opet­ta­vais­ta minul­le­kin kat­soa miten pojat pelaa­vat, kun Samir ei ole­kaan kokoon­pa­nos­sa, val­men­ta­ja Lau­ri Val­ka­ma pun­ta­roi.

Alku­tah­dit eivät tuo­neet val­men­ta­jan kas­voil­le levol­lis­ta ilmet­tä. Kok­ko­la pau­kut­ti vii­des­sä minuu­tis­sa vakuut­ta­vat luke­mat 1–12.

– Ilmei­ses­ti pojat ajat­te­li­vat, että tul­laan ja pela­taan ilman val­mis­tau­tu­mis­ta peli alta pois. Asen­ne oli huo­no heti alus­sa eikä Sami­rin pai­kan täyt­tä­jää löy­ty­nyt. Jat­kos­sa tulem­me peli­pai­kal­le aina­kin puo­li tun­tia ennen alkua, otam­me kun­non läm­möt alle ja par­ke­til­le men­nään koval­la asen­teel­la alus­ta läh­tien.

Kun Ikni puut­tui lis­tal­ta, ei heit­to­kä­siä tah­to­nut muil­ta löy­tyi. Kok­ko­la meni tauol­le sel­väs­sä joh­dos­sa ja vas­ta kol­man­nen kym­pin aika­na Kii­Ri alkoi saa­da otet­ta peliin. Nuo­ri Kons­ta Mar­jo­maa nousi hyvin esil­le koreil­laan ja hie­noil­la riis­toil­laan. Intoa ja yri­tys­tä var­mas­ti lisä­si lukio­lais­ka­ve­rei­den desi­pe­li­mit­ta­rin astei­kon ylä­pään luke­mia ravis­tel­leet kan­nus­tuk­set. Pis­tei­tä Kii­Rin pal­kit­tu Mar­jo­maa naput­ti 8.

Kii­Rin lop­pu­ki­riin joh­dat­ta­nut Tee­mu Lin­na teki jouk­ku­een­sa suu­rim­man pis­te­po­tin 15. Senio­ri­pi­toi­sen, mut­ta äärim­mäi­sen asian­tun­te­van pyt­ty­ker­hon suo­si­kik­si koho­si kui­ten­kin Mar­jo­maa. Lin­na joh­dat­te­li takaa-ajon luke­miin 48–54 nel­jän­nen kym­pin lopus­sa, mut­ta sen lähem­mäk­si rah­keet eivät täl­lä erää riit­tä­neet.

– Tämä on minul­le­kin oppi­mi­sen paik­ka. Tap­pio on klaa­rat­ta­va ja tree­neis­sä on tois­to­jen mää­rää tun­tu­vas­ti lisät­tä­vä. Jot­ta kuvioi­ta voi­daan hioa kun­toon, on har­joi­tuk­sis­sa­kin olta­va vähin­tään kym­me­nen ukkoa muka­na, Val­ka­ma ker­toi suun­ni­tel­mis­taan.

Muut Kii­Rin pis­te­mie­het oli­vat Kar­ri Oika­ri­nen 7, Jon­ne Erk­ki­lä 6 ja Panu Kaner­va 6. Kok­ko­lan paras oli Kari Lam­berg 18 pis­teel­lään.

Kii­Rin seu­raa­va koti­pe­li on 12.12 Lai­va­kan­kaal­la.

– Sil­loin tulee vas­taan Oulun Tar­mo ja se tulee ole­maan tiuk­ka, tasai­nen, mut­ta myös voi­tol­li­nen, Val­ka­ma lupai­li.