Artikkelit joiden kirjoittaja on Matti Tieksola

Oli­ko Kii­Rin tap­pio Lau­ri Val­ka­man vii­mei­nen peli?

Poh­joi­sen alu­een kori­pal­lo­fi­naa­li vii­me lau­an­tai­na saat­toi olla Kii­Rin legen­daa­ri­sen val­men­ta­jan Lau­ri Val­ka­man vii­mei­nen peli. Final Fou­rin semi­fi­naa­li päät­tyi Kii­Rin tap­pioon Oulun Tar­mol­le korein 65 ‑85 (34 ‑36). Pelin jäl­keen Val­ka­ma kävi kuu­ma­na ja latoi tyly­jä kom­ment­te­ja pelis­tä ja omas­ta urastaan.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kap­tee­ni Oika­ri­nen pala­si kehiin hur­jal­la tempolla

Työ­es­tei­den vuok­si pit­kään kokoon­pa­nos­ta pois ollut Kii­Rin kap­tee­ni Kar­ri Oika­ri­nen pala­si tosi­toi­miin maa­nan­tai­na ja mil­lä tehol­la! Oika­ri­nen nakut­ti komeat pis­teet 23 Kii­Rin kukis­taes­sa vakuut­ta­vas­ti Tön­köt Oulus­ta korein 103–56 (42–27).

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ras­kas tap­pio KiiRille

Lai­va­kan­kaal­la koet­tiin maa­nan­tai­na ras­kai­ta het­kiä, kun vie­ras­jouk­kue Oulun Tar­mo haki kori­pal­lon alue­sar­jan pis­teet tiu­kas­sa ja kovas­sa pelis­sä korein 63 – 74. Kii­Rin Juha­ni Kata­ja­mä­ki on ollut vuo­sia Kii­Rin kan­ta­via pelaa­jia, mut­ta nyt hän­kin oli pelin jäl­keen kuin pie­nen maa­tilk­kun­sa myy­nyt pehtoori.


Kii­Rin voi­mat­rio Lin­na-Kata­ja­mä­ki-Tep­po pis­ti Kaik­ki nurin

Kii­Rin kori­pal­lo­jouk­ku­een maa­nan­tai­nen voit­to ONM­KY-Kaik­ki-jouk­ku­ees­ta oli kol­men väki­vah­van pelaa­jan ansio­ta. Välil­lä Lai­va­kan­kaal­la vie­rail­leet oulu­lai­set piti­vät koti­jouk­kuet­ta ahtaal­la ja kout­si Lau­ri Val­ka­man ääni­jän­tei­tä kovil­la, mut­ta lopus­sa tau­lua komis­ti­vat sel­vät luke­mat 83–59 Kii­Rin hyväksi.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kii­Ri oli välil­lä räh­mäl­lään, mut­ta nousi ihmeel­li­ses­ti voittoon

– Kyl­lä tämä on mak­set­tu peli, Kii­Rin vakio­kan­nat­ta­ja Otto Man­ni­nen manai­li maa­nan­tai-ilta­na Lai­va­kan­kaan kou­lul­la. Syy­nä epäi­lyi­hin oli Kii­Rin luo­kat­to­mat otteet koris­pe­lis­sä Oulun Tar­moa vas­taan. Lisä­vauh­tia Man­ni­sen ala­ku­lol­le antoi­vat muu­ta­mat vihel­lyk­set, joi­ta ihmet­te­li­vät kaik­ki muut pait­si oululaiset.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Donk­ki­kunk­ku Kei­no­nen mät­ti 23 tikkiä

Kii­Rin kori­pal­lon edus­tus­jouk­kue oli sula­tel­lut jou­lu­kin­kut makoi­sas­ti, kun jouk­kue koh­ta­si tauon jäl­keen Lai­va­kan­kaal­la IFK Uleå­bor­gin. Tah­mean alun ja val­men­ta­ja Lau­ri Val­ka­man nopean aika­li­sän jäl­keen ryh­ti pala­si pelaa­jiin ja sum­me­rin soi­des­sa päät­tyi peli korein 107 – 41, vaik­ka tau­lul­la jotain muu­ta olikin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kii­Rin täh­det maa­nan­tain illas­sa: Anja ja Lau­ri Val­ka­ma sekä Ste­fan Gasic

Lai­va­kan­kaan kou­lul­la vie­tet­tiin maa­nan­tai­na kori­pal­lon juh­laa monel­la­kin tapaa. Kii­Rin vie­ras­jouk­kue Tön­köt Oulus­ta kun­nioit­ti sekin ennen alkua yli 40-vuo­ti­sen uran kii­min­ki­läi­sen kori­pal­lon eteen teh­nei­tä Anja ja Lau­ri Val­ka­maa. Kii­Rin kap­tee­ni Kar­ri Oika­ri­nen puhees­saan kehui molem­pien panos­ta vuo­si­kym­men­ten ajalta. 


Kii­Ri kovil­la Ynnin Aka­te­mian kanssa

Jos on kak­si edel­lis­tä alue­sar­jan peliä olleet Kii­min­gin Rien­non kori­pal­loi­li­joil­le help­po­ja tai hel­poh­ko­ja, niin maa­nan­tai­na oltiin kau­ka­na hel­pos­ta voi­tos­ta. Voit­to toki jäi Lai­va­kan­kaal­le Oulun Bas­ket­ball Aca­de­mys­tä luvuin 74–56 (44–32), mut­ta töi­tä pelaa­jat ja val­men­ta­ja Lau­ri Val­ka­ma jou­tui­vat teke­mään har­tia­voi­min pis­tei­den varmistamiseksi.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Juha­ni Kata­ja­mä­ki joh­dat­ti Kii­Rin voittoon

Kovak­si jouk­ku­eek­si tie­det­ty Län­si­puis­to Bas­ket Kok­ko­las­ta kyp­syi odo­tet­tua hel­pom­min jo avaus­jak­sol­la. Vain kuu­del­la pelaa­jal­la Lai­va­kan­kaan kori­pal­lo­py­hät­töön saa­pu­neet kok­ko­la­lai­set tai­pui­vat lopul­ta korein 83–49 (43–25) koti­jouk­ku­een luvut ensin mainittuna.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kii­Ri teh­tai­li ennätyspisteet

Jää­lin Lai­va­kan­kaal­la vie­tet­tiin vii­me vii­kon maa­nan­tai­na var­si­nais­ta kori­juh­laa, kun Poh­joi­sen alu­een kori­pal­lo­kau­den ensim­mäi­ses­sä kotiot­te­lus­saan Kii­Ri koh­ta­si ONMKY:n alle 19-vuo­tiai­den lupaus­ten jouk­ku­een. Lop­pu­lu­ke­mat oli­vat tylyt 134 – 48 ( 59 – 23). 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus