Artikkelit joiden kirjoittaja on Matti Tieksola

Kii­Ri alue­sar­jan mes­ta­rik­si

Samaan aikaan kun Oulus­sa Ynnin jouk­kue tais­te­li koris­di­va­rin jat­ko­sar­jas­sa hie­non voi­ton Turun Kris­ti­kas­ta, kamp­pai­li Lai­va­kan­kaan kou­lul­la Kii­min­gin Rien­to poh­joi­sen alue­sar­jan mes­ta­ruu­des­ta yhdes­sä Oulun Tar­mon, Kok­ko­lan Län­si­puis­to Bas­ke­tin ja ONMKY:n Kaik­kien kans­sa. Kii­Ri voit­ti ensin ONMKY:n luvuin 73–60 (36–27) ja finaa­lis­sa Kok­ko­lan 98–58 ( 37–39)

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kii­Rin peli jäl­leen hyvis­sä kuo­sis­sa

Jos oli edel­li­nen Kii­min­gin Rien­non koti­pe­li tak­kui­nen, niin vii­me lau­an­tain koti­pe­li Lai­van­kan­kaan kou­lul­la Kajaa­nin Hon­kaa vas­taan kir­voit­ti val­men­ta­ja Lau­ri Val­ka­man rai­lak­kai­siin kehui­hin ja mai­re­aan hymyyn.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kii­Rin vai­kea koti­pe­li-ilta

Kori­pal­lon alue­sar­jan loh­koan­sa joh­ta­va Kii­min­gin Rien­to koh­ta­si taan­noin vii­kon sisäl­lä tois­ta­mi­seen ONMKY:n jouk­ku­een ja täl­lä ker­taa vas­taan juok­si­vat Kii­Rin koti­pe­lis­sä seu­ran junio­rit. Vaik­ka Kii­Ri lopul­ta vei­kin pis­teet, niin hel­pol­la ne eivät val­men­ta­ja­gu­ru Lau­ri Val­ka­man suo­ja­teil­le tul­leet. Lop­pu­lu­ke­mat oli­vat 77–64 (33–30).

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kii­Rin yli­voi­maa Lai­va­kan­kaal­la

Kii­min­gin Rien­non val­men­ta­ja­vel­hoa Lau­ri Val­ka­maa ei voi kehua aina­kaan hyväk­si ennus­ta­jak­si. Toi­nen ker­taa perä­jäl­keen, kun ennus­tuk­set tiu­kas­ta pelis­tä heit­ti­vät muk­ke­lia. Sun­nun­tai­na Lai­va­kan­kaal­la vie­rail­lut LP Bas­ket Kok­ko­la oli vas­taan­tu­li­ja, kun Kii­Ri mät­ti tau­lul­le luvut 108–44 (53–16).

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kii­Ril­lä vää­rät voi­teet, Vaa­sa suk­si voit­toon

Ei aut­ta­nut edes Iivo Nis­ka­sen kul­ta­mi­ta­li Kii­Riä kau­den vii­mei­ses­sä kotiot­te­lus­sa Vaa­san Sala­mia vas­taan. Korik­sen poh­joi­sia pele­jä yleen­sä hal­lin­nut Kii­Ri sai tun­nus­taa tap­pion­sa luvuin 63–82 (35–36). Mut­ta men­tä­köön selos­tuk­ses­sa Nis­ka­sen kul­ta­mi­ta­lin huu­mas­sa suk­si­ter­mein maa­liin saak­ka.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus