Ii

Kala­nis­tu­tuk­set tauol­la läm­pi­mien vesien vuok­si – täl­lä vii­kol­la pääs­tä­nee istut­ta­maan uusia kalo­ja

Kor­keat veden läm­pö­ti­lat ovat pakot­ta­neet kalas­tus­kun­nat luo­pu­maan kala­nis­tu­tuk­sis­ta jo parin vii­kon ajan. Eri­tyi­ses­ti lohi­ka­lo­jen kes­to­ky­ky on ääri­ra­joil­la yli 20-astei­­sis­­sa vesis­sä,.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Iiläi­nen Mar­ko Paka­nen val­mis­taa kita­ra­tau­lu­ja lah­joik­si rock­täh­dil­le – “Suu­rim­man osan olen käy­nyt itse luo­vut­ta­mas­sa”

Piip­pu­roc­kia vie­tet­tiin vii­det­tä ker­taa Iin Ran­ta­kes­ti­läs­sä. Tal­koo­voi­mis­sa muka­na ollut Mar­ko Paka­nen val­mis­ti kalus­te­le­vys­tä kita­ra­tau­lun pää­e­siin­ty­jä Sonic Syn­dica­ten jäse­nil­le. Iiläi­nen Mar­ko.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Sär­ki­jär­ven kun­nos­tus­työ on tuot­ta­nut tulos­ta

Iin Oijär­vel­lä sijait­se­van Sär­ki­jär­ven kun­nos­tus­ta aloi­tel­tiin vuon­na 2003, jol­loin sil­loi­sen ympä­ris­tö­kes­kuk­sen vir­ka­mie­het kävi­vät tutus­tu­mas­sa jär­ven tilaan. Seu­raa­va­na vuon­na jär­jes­tet­tiin kes­kus­te­lu­ti­lai­suus,.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausAjo­kort­ti­la­ki mul­lis­tui hei­nä­kuun alus­sa – ajo­kor­tin voi suo­rit­taa jopa 14 ajo­tun­nin jäl­keen

Ajo­kort­ti­la­ki muut­tui huo­mat­ta­vas­ti hei­nä­kuun alus­sa: enti­ses­tä kol­mi­vai­hei­ses­ta auto­kou­lus­ta siir­ryt­tiin yksi­vai­hei­seen, ins­sia­jo­koe piden­tyi tun­nin mit­tai­sek­si ja ajo-ope­­tus­­lu­­van saa­mi­sen ehdot keven­tyi­vät.…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Nuo­ret urhei­li­jat Iin kes­kus­ken­täl­lä – las­ten ylei­sur­hei­lu­ki­sat kerä­si­vät per­hei­tä kool­le

Iiläi­set lap­set ja nuo­ret näyt­ti­vät tai­to­jaan pika­juok­sun ja pituus­hy­pyn mer­keis­sä Iin Yri­tyk­sen nel­jät­tä ker­taa tänä kesä­nä jär­jes­tä­mis­sä ylei­sur­hei­lu­ki­sois­sa. Kes­kus­ken­täl­lä kisat­tiin.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Pert­ti Huo­vi­nen nel­jäs urhei­lu­tie­dos­sa

Suo­men Urhei­lu­tie­tä­jät jär­jes­tää Kale­van kiso­jen yhtey­des­sä Vuo­den ylei­sur­hei­lu­tie­tä­jä-kil­pai­lun, joka on lajin SM-kisa. Kol­me paras­ta saa saman­lai­sen mita­lin kuin Kale­van kiso­jen urhei­lu­mi­ta­lis­tit.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus