Hyvä pal­ve­lu nos­ti Auto­kei­taan vuo­den tau­ko­pai­kak­si

Liikenneasemapäällikkö Hannes Kortesalmi on iloinen Autokeitaan saamasta tunnustuksesta.

Tilaus­ajo­kul­jet­ta­jat ry on valin­nut Iin Auto­kei­taan vuo­den 2019 tau­ko­pai­kak­si. – Valin­taa perus­tel­laan saa­dul­la pal­ve­lul­la. Tär­kei­tä asioi­ta ovat myös saa­vu­tet­ta­vuus ja lin­ja-auto­par­kit. Auto­kei­taan eduk­si kat­so­taan lisäk­si tau­ko­pai­kan per­soo­nal­li­suus ja ilme, perus­te­lee valin­taa yhdis­tyk­sen puheen­joh­ta­ja Kim­mo Wirén. Tilaus­ajo­kul­jet­ta­jat ry on val­ta­kun­nal­li­nen lin­ja-auton­kul­jet­ta­jien yhdis­tys, jon­ka jäse­net valit­se­vat vuo­sit­tain Vuo­den Tau­ko­pai­kan. Wirén ker­too, että pal­ve­lu on juu­ri se, mil­lä…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus