Ii

Ajas­ta aikaan pel­kis­tet­tyä skan­di­naa­vis­ta

Päi­vi ja Mark­ku Kau­kua heit­ti­vät jos­kus ilmoil­le idean hir­si­ta­los­ta, johon he muut­tai­si­vat sii­nä vai­hees­sa, kun lap­set ovat läh­te­neet kotoa. Se ei ollut pak­ko­miel­le, mut­ta yhtei­nen mie­li­te­ko, joka pani paris­kun­nan aina sil­loin täl­löin aje­le­maan esit­te­lyi­hin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Lumi­va­la­kiat lau­an­tai­na

Iin tal­vi­ta­pah­tu­ma Lumi­va­la­kiat jär­jes­te­tään lau­an­tai­na Ran­ta­kes­ti­läs­sä. Päi­vän ohjel­ma alkaa kym­me­nel­tä, jol­loin start­taa­vat kun­­nan­­mes­­ta­­ruus- ja ylei­set pilk­ki­ki­sat. Kisois­sa on sar­jo­ja nuo­ril­le,…

Lue lisää

Avus­tus­ta vai orja­työ­tä? – Hen­ki­lö­koh­tai­sen avus­ta­jan työs­tä mon­ta tul­kin­taa

Vai­kea­vam­mai­sel­la on mah­dol­li­suus saa­da hen­ki­lö­koh­tai­nen avus­ta­ja, mikä­li hän tar­vit­see apua tavan­omai­seen elä­mään liit­ty­vis­sä toi­mis­sa. Hen­ki­lö­koh­tai­nen apu on vält­tä­mä­tön­tä toi­sen ihmi­sen anta­maa apua niis­sä tavan­omai­seen elä­mään liit­ty­vis­sä toi­mis­sa, jot­ka hen­ki­lö teki­si itse, mut­ta vam­man tai sai­rau­den vuok­si hän ei sel­viä niis­tä oma­toi­mi­ses­ti.

Lue lisää

Kat­ja Körk­kö lei­poi MM-hopean ja prons­sin – Tuhan­nen pit­san juh­lat tulos­sa

Iiläi­nen Kat­ja Körk­kö sai hope­aa ja prons­sia World pizza games -kisois­ta Las Vega­sis­ta. Hope­aa tuli lajis­ta, jos­sa mita­taan aikaa vii­den pit­sa­poh­jan lei­po­mi­ses­sa. Prons­sia tuli triath­lo­nis­sa, jos­sa lei­vo­taan pit­sa­poh­jia ja koo­taan pit­sa­laa­ti­koi­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Jak­ku­ky­län kyläyh­dis­tys mark­ki­noi muut­to­val­mii­ta talo­ja

Jak­ku­ky­län kyläyh­dis­tyk­sen kes­kei­nen tavoi­te on asu­mi­sen ja kas­vun edis­tä­mi­nen. Tavoit­teen edis­tä­mi­sek­si kyläyh­dis­tys on lähes­ty­nyt talon­ra­ken­nusa­lan toi­mi­joi­ta ja pyy­tä­nyt hei­tä suun­nit­te­le­maan muut­to­val­mii­ta oma­ko­ti­ta­lo­ja Jak­ku­ky­lään. Tar­jo­tut koh­teet jul­kais­taan veloi­tuk­set­ta kyläyh­dis­tyk­sen yllä­pi­tä­mil­lä www.jakkukyla.fi/tontteja-sivulla.Pit­sa­ki­so­jen MM-hopea ja prons­si Iihin

Iiläi­nen Kat­ja Körk­kö sai hope­aa ja prons­sia World pizza games -kisois­ta Las Vega­sis­ta. Hope­aa tuli lajis­ta, jos­sa mita­taan aikaa vii­den pizza­poh­jan lei­po­mi­ses­sa. Prons­sia tuli vii­me yönä Suo­men aikaa pizzat­riath­lo­nis­sa, jos­sa lei­vo­taan pit­sa­poh­jia ja koo­taan pit­sa­laa­ti­koi­ta. Vii­me vuon­na Iin ja Kii­min­gin Koti­pizzo­jen yrit­tä­jä Körk­kö sai pizzat­riath­lo­nis­sa MM-hope­aa ja läh­ti nyt tavoit­te­le­maan kul­tais­ta mita­lia. Körk­kö ker­toi vähän ennen tämän­vuo­tis­ta kisa­mat­kaan­sa läh­te­vän­sä MM-kisaan vii­meis­tä ker­taa ja jää­dyt­tä­vän­sä reis­sun jäl­keen kisa­pai­tan­sa Iin ravin­to­lan­sa sei­näl­le. Vii­me yönä hän on kui­ten­kin tul­lut Face­book-päi­vi­tyk­sen­sä perus­teel­la toi­siin aja­tuk­siin.– Kul­taa havi­tel­tiin, mut­ta ei ihan sii­hen yllet­ty. Lupa­sin ”one more year” ja yri­tän vie­lä tais­tel­la sen itel­le­ni. Kisa­pai­taa ei siis vie­lä jää­dy­te­tä, mut­ta mita­lei­ta juh­li­taan.


Kou­lu­jen ruo­ka­lis­ta vii­kol­la 11

Hau­ki­pu­das, Yli­kii­min­ki Ma: itä­mai­nen broi­le­ri­kas­ti­ke, rii­si, kaa­­li-per­­sil­­ja-mus­­ta­­he­­ruk­­ka­­sa­­laat­­ti, hedel­mäi­nen kas­vis­kas­ti­ke. Ti: kala­keit­to, tuo­re­pa­la, juus­to, kas­vis­keit­to. Ke: jau­­he­­li­­ha-peru­­na­­so­­se­­laa­­tik­­ko, puna­kaa­li­sa­laat­ti, kas­vis­vuo­ka. To: pinaat­ti­keit­to,.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Egot­ri­pin ja Iivon yhteys mie­ti­tyt­ti Iin visas­sa

Iin Järk­kä­vi­san poh­ti­jat kyn­si­vät kovas­ti kor­val­lis­ta miet­ties­sään Iivo Nis­ka­sen ja Egot­ri­pin yhteyt­tä. Itä­maan tie­tä­jil­le sat­tui yhden­lai­sen ennä­tyk­sen ilta. Jouk­kue ker­ke­si vaih­taa ison jou­kon oikei­ta vas­tauk­sia vää­räk­si. Kyse­li­jä lupau­tui taka­va­ri­koi­maan ensi ker­ral­la pyy­he­ku­mit. Toki oikei­ta­kin jäi jäl­jel­le, hel­me­nä Arto Tiai­sen olym­pia­mi­ta­li, Bör­je Sal­min­gin kuva  sekä korea­lai­nen ja japa­ni­lai­nen pop-musiik­ki. Vih­jeet tök­ki­vät, kuten Saa­ris­to­lai­sil­la­kin, jot­ka  kun­nos­tau­tui­vat tie­tä­mäl­lä Paats­joen ohel­la puu­tar­ha­ton­tun ja sepa­raat­to­rin koti­maan. Sac­her-kakun hil­lo, Naton pää­ma­jan paik­ka  ja arvaus WC-pape­ri­rul­lien kulu­tuk­ses­ta toi­vat pin­no­ja.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus