Ii


Kun­nan­hal­li­tus esit­tää Yli­ran­nan kou­lun lak­kaut­ta­mis­ta

Iin kun­nan­hal­li­tus esit­tää kun­nan­val­tuus­tol­le, että se käyn­nis­tää Yli­ran­nan kou­lun lak­kaut­ta­mis­pro­ses­sin. Pää­tös syn­tyi kun­nan­hal­li­tuk­ses­sa äänin 1–8, 1 tyh­jä. Kun­nan­joh­ta­ja esit­ti kun­nan­hal­li­tuk­sel­le,.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausPraa­van­tien sil­ta val­mis

Praa­van­tien var­rel­la asu­vien iiläis­ten sekä mui­den tie­tä käyt­tä­vien kol­me kuu­kaut­ta kes­tä­nyt pii­na on päät­ty­nyt, kun Lie­so­jan ylit­tä­vä uusi sil­ta on saa­tu käyt­töön. Sil­lan käyt­töön­ot­to­tar­kas­tus ja Ely-kes­kuk­sen lop­pu­kat­sel­mus suo­ri­tet­tiin 23.10.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausRek­ka paloi Nelos­tiel­lä

Rek­ka paloi Nelos­tiel­lä Iis­sä tänään ilta­päi­väl­lä. Pala­vaa ajo­neu­voa sam­mu­tet­tiin vähän Ase­ma­ky­län ja Ala­ran­nan ris­teyk­sen lii­ken­neym­py­rän ete­lä­puo­lel­la. Pala­vas­ta ajo­neu­vos­ta tuli häly­tys…Reu­nal­la-kir­ja pal­kit­tiin

Toi­mit­ta­ja Jen­ni Räi­nän ja valo­ku­va­tai­tei­li­ja Vesa Ran­nan doku­ment­ti­teos Reu­nal­la – Tari­noi­ta Suo­men tyh­je­ne­vil­tä sivu­ky­lil­tä on saa­nut Bot­nia-kir­jal­li­suus­pal­kin­non. Räi­nä on kotoi­sin Kui­va­nie­men Hyrys­tä ja on työs­ken­nel­lyt aikoi­naan myös Ran­ta­poh­jas­sa. Vesa Ran­ta on syn­tyi­sin Muhok­sel­ta. Kir­jas­sa on usei­ta tari­noi­ta Ran­ta­poh­jan alu­eel­ta.


Kalas­ta­jat ja hyl­keet kil­van sii­an­pyyn­nis­sä

Sii­an­ka­las­tus on Iijoel­la par­haas­sa vauh­dis­saan, mut­ta verk­ko­ka­las­ta­jien rie­sak­si on meres­tä nous­sut aina Raa­sa­kan voi­ma­lai­tos­pa­dol­le asti hyl­kei­tä, joi­ta hou­kut­taa ver­kois­ta löy­ty­vä.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus