Iin kou­lun korea­lais­vie­rais­ta nousi kohu

Haminan koululla vieraili viime keskiviikkona Micropoliksen vieraita Etelä-Koreasta. (Kuva arkistosta/ Tuija Järvelä-Uusitalo)

Iis­sä Mic­ro­po­lik­sen vie­raa­na vii­me vii­kol­la ollut ete­lä­ko­rea­lais­ryh­mä on aiheut­ta­nut häm­min­kiä ja huol­ta. Vie­rai­li­jat oli­vat Iis­sä kat­so­mas­sa kuvaus­paik­ko­ja myö­hem­min Iis­tä teh­tä­vää tele­vi­sio-ohjel­maa var­ten. Ryh­mä kävi kes­ki­viik­ko­na Hami­nan kou­lul­la. Vie­rai­lu herät­ti huol­ta ja pel­koa kou­lun oppi­lai­den van­hem­mis­sa. Asias­ta on kir­joi­tet­tu run­saas­ti muun muas­sa Iiläis­ten pus­ka­ra­dio -ryh­mäs­sä Face­boo­kis­sa. Siel­lä ihme­tel­lään, miten epi­de­mia-alu­eel­ta voi­daan vas­taa­not­taa vie­rai­ta. Hami­nan kou­lul­ta ker­rot­tiin…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus