Tan­ja Hii­va­la par­tu­ri­na unel­ma-amma­tis­saan

Tanja Hiivala on avannut Parturi Iijon Iin Kirkkotielle.Tanja Hiivala on avannut Parturi Iijon Iin Kirkkotielle.

Tan­ja Hii­va­la on perus­ta­nut koti­kun­taan­sa Iihin Par­tu­ri Iijon. – Tämä oli unel­ma-ammat­ti­ni jo kou­luai­koi­na. Ylä­as­teen jäl­keen yhteis­haus­sa oli­sin pääs­syt par­tu­ri-kam­paa­ja­lin­jal­le peruu­tus­pai­kal­le, mut­ta olin sii­nä vai­hees­sa valin­nut jo toi­sen amma­tin. Hii­va­la on työs­ken­nel­lyt aiem­min hoi­toa­lal­la, mut­ta päät­ti sit­ten toteut­taa lap­suu­ten­sa unel­man, ettei asia jää kal­va­maan miel­tä. – Val­mis­tuin vuo­si sit­ten kevääl­lä par­tu­ri-kam­paa­jak­si Kemis­tä. Aikai­sem­pia opin­to­ja luet­tiin…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus