Hiki­hiih­dos­sa nau­tit­tiin hyvis­tä olo­suh­teis­ta

Hikihiihdon lähdössä oli säpinää Pylkönaholla. Pisimmän 22,5 kilometrin kiersivät lopulta nopeimmin Jukka Hinttala (numero 16), Eero Juola (nro 8) ja Mika Tohmola (nro 2), Jouko Lehtola (nro 23) ja Heikki Alamäki (nro 22).Hikihiihdon lähdössä oli säpinää Pylkönaholla. Pisimmän 22,5 kilometrin kiersivät lopulta nopeimmin Jukka Hinttala (numero 16), Eero Juola (nro 8) ja Mika Tohmola (nro 2), Jouko Lehtola (nro 23) ja Heikki Alamäki (nro 22).

Perin­tei­nen 51. Hiki­hiih­to siva­koi­tiin hyvis­sä olo­suh­teis­sa lau­an­tai­na. Lumi­ti­lan­teen vuok­si hiih­to siir­ret­tiin Yli­kii­min­gin kou­lu­kes­kuk­ses­ta Pyl­kö­na­hol­le, jos­sa ylei­sön oli help­po seu­ra­ta hiih­tä­jien tai­val­ta, kun he kier­si­vät eri­pi­tui­sia lenk­ke­jään. Pyl­kö­na­hol­la hiih­tä­jien juot­to­pis­tees­tä vas­ta­si tut­tuun tapaan Vep­sän­ky­lä­läi­set ry ja kuu­lu­tuk­ses­ta huo­leh­ti Juha­ni Heik­ki­nen. Hiki­hiih­dos­sa oli muka­na niin kon­ka­rei­ta kuin ensi­ker­ta­lai­sia­kin. Lau­ri Niku­la oli muka­na Hiki­hiih­dos­sa ensim­mäis­tä ker­taa. – Monet…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus