Talent-Matil­da haa­vei­lee levyt­tä­mi­ses­tä

Matilda Boström toivoo, että hänen Talent-esiintymisensä kannustaa muitakin tuomaan esiin taitojaan.Matilda Boström toivoo, että hänen Talent-esiintymisensä kannustaa muitakin tuomaan esiin taitojaan.

13-vuo­tias iiläi­nen Matil­da Boström näh­tiin hel­mi­kuus­sa Talent-Suo­mi -ohjel­mas­sa lau­la­mas­sa ja soit­ta­mas­sa pia­nol­la itse teke­män­sä kap­pa­leen Katoa­vaa. Matil­da pää­tyi ohjel­maan näh­ty­ään sen mai­nok­sen vii­me kesä­nä. Ennen ohjel­man kuvauk­sia Talen­tin tuo­tan­to­yh­tiös­tä oltiin yhtey­des­sä useam­paan ker­taan. – Meil­lä oli puhe­lui­ta ja sky­pe-pala­ve­rei­ta. Vii­mei­sen pala­ve­rin aika­na tajusin, että minä oikeas­ti pää­sen mukaan ohjel­maan. Talen­tin kuvauk­set oli­vat syys­kuus­sa Hel­sin­gis­sä, jon­ne…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus