Tuli­pa­lo Joki­ran­nan kou­lul­la

Havainnekuva Jokirannan koulusta. (UKI ARKKITEHDIT)

Kii­min­gin Joki­ran­nan kou­lun raken­ta­mi­nen on eden­nyt aika­tau­lus­saan. Kou­lun har­jan­nos­ta­jai­sia oli tar­koi­tus viet­tää per­jan­tai­na, mut­ta ne siir­ret­tiin koro­na­vi­rus­ti­lan­teen takia tule­vai­suu­teen. Toi­nen taka­pak­ki raken­ta­mi­seen tuli sun­nun­tai­na, kun työ­maal­la oli tuli­pa­lo. Sun­nun­tai­sen tuli­pa­lon vahin­ko­ja ja syt­ty­mis­syy­tä sel­vi­te­tään. – Kou­lul­ta paloi ala­poh­jas­sa ollut­ta sty­rok­sia noin 80 neliön alal­ta. Palo oli lii­kun­ta­sa­lis­sa, jon­ne ei oltu vie­lä valet­tu lat­ti­aa. Sen lisäk­si vau­rioi­tui…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus