Kui­va­nie­men ter­vey­ase­ma sul­je­taan huo­men­na

Oulun­kaa­ren pal­ve­lu­tuo­tan­to­lau­ta­kun­ta on päät­tä­nyt sul­kea Kui­va­nie­men ter­veys­a­se­man koro­na­vi­rus­ti­lan­teen vuok­si huo­mi­ses­ta per­jan­tais­ta läh­tien. Ter­veys­a­se­ma pysyy sul­jet­tu­na 16.8. saak­ka.

Kui­va­nie­men­kin osal­ta ter­veys­a­se­man toi­min­ta ja resurs­sit kes­ki­te­tään Iin ter­veys­a­se­mal­le, jot­ta pal­ve­lui­den tuo­tan­to voi­daan tur­va­ta koro­nae­pi­de­mian aika­na.

Jo vara­tut ajat pyri­tään hoi­ta­maan Iin ter­veys­a­se­mal­la. Hen­ki­lö­kun­ta ottaa kaik­kiin asiak­kai­siin yhteyt­tä jo varat­tu­jen aiko­jen osal­ta.

Tänään tors­tai­na Kui­va­nie­men ter­veys­a­se­ma toi­mii nor­maa­lis­ti.