Ii

Teok­sen ja sen kat­so­jan välis­sä

Kuva­tai­tei­li­ja, MFA Hen­­na-Riik­­ka Halo­nen on väi­tel­lyt tai­teen toh­to­rik­si. Hänen väi­tös­työn­sä tut­kii väliä tai­teen koke­mi­sen ja sen seli­tyk­sen välis­sä. Halo­sen tut­ki­muk­ses­sa.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Avus­tus­ten koh­dis­tus poik­ke­aa totu­tus­ta

Val­to Per­nun Sää­tiön vuo­sit­tai­ses­sa kuva­tai­tei­li­joil­le osoi­te­tus­sa apu­ra­ho­jen jako­ti­lai­suu­des­sa oli täl­lä ker­taa poik­keuk­sel­li­sen vähän apu­ra­han saa­jia, sil­lä haki­jois­ta vain kah­del­le myön­net­tiin apu­ra­ha.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Poh­jan­maan par­tio­lai­set kil­pai­le­vat Iis­sä

Poh­jan­maan par­tio­lais­ten tal­vi­mes­ta­ruus­ki­sat jär­jes­te­tään lau­an­tai­na Iis­sä. Kisoi­hin on ilmoit­tau­tu­nut 22 jouk­kuet­ta. – Ilmoit­tau­tu­neis­sa jouk­kueis­sa on yhteen­sä 94 par­tio­lais­ta, jot­ka kil­pai­le­vat kol­mes­sa…


K-mar­ket Ii aloit­te­lee verk­ko­kaup­paa

Kes­kon pii­ris­sä toi­mi­vis­sa City-, Super- ja K-mar­­ke­­teis­­sa isom­mil­la paik­ka­kun­nil­la jo vuo­sia pyö­ri­nyt ruo­an verk­ko­kaup­pa on ran­tau­tu­nut Iihin. K-mar­­ket Iin kaup­pi­aat.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Art Ii Bien­naa­liin hae­taan toi­mi­joi­ta

Maan tie­to on tee­ma­na tämän­vuo­ti­ses­sa Art Ii Bien­naa­lis­sa. Iis­sä 10.–14. kesä­kuu­ta jär­jes­tet­tä­vään ympä­­ris­­tö- ja yhtei­sö­tai­de­ta­pah­tu­maan hae­taan mukaan tai­tei­li­joi­ta ja pai­kal­lis­ta…


Iisi-aree­na arvioi­tiin hyväk­si

Iin uusi lii­kun­ta­hal­li läpäi­si ensim­mäi­sen tuli­ko­keen­sa sun­nun­tai­na. Suo­men mes­ta­ruus­lii­gan len­­to­­pal­­lo-otte­­lun Etta vas­taan Akaa isän­tä­nä toi­mi­nut Iin kun­ta ja kun­nan hal­li.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Aja­tus kylä­ties­tä hier­tää Iis­sä

Aja­tus muut­taa osa Iin Maa­lis­maan­tie­tä ja Konin­tie­tä kylä­tiek­si ei tun­nu saa­van kan­na­tus­ta. Näh­tä­vil­lä ole­van Iin pyö­­räi­­ly- ja jalan­kul­ku­verk­ko­suun­ni­tel­man esit­te­ly­ti­lai­suu­des­sa vii­me.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus