Mat­ti Haa­tai­nen 80 vuot­ta

Keinuhevonen on kulkenut Matti Haataisen mukana liki 80 vuotta. Hänelle se on ollut aina kummin antama sotahevonen. Nuoremmat sukupolvet ovat antaneet kukin vuorollaan oman nimensä.

Mat­ti Haa­tai­nen tun­ne­taan iiläi­se­nä suun­nis­ta­ja­na. Sen lisäk­si hän on opet­ta­ja, isä ja moni­puo­li­nen luon­toih­mi­nen. Mat­ti Haa­tai­nen kat­se­lee maa­il­man­me­noa Iin Illin­saa­res­sa, joki­ran­ta­ton­til­ta. Hän asuu vai­mon­sa Lee­nan kans­sa yhtä Illin­saa­ren van­him­mis­ta talois­ta. Ympä­ris­tö on luon­non­kau­nis, piha rajau­tuu Iijo­keen. Vii­mei­nen silaus idyl­liin on sijain­ti Iin kes­kus­tan tun­tu­mas­sa. Olha­van kyläl­lä syn­ty­nyt Haa­tai­nen pää­tyi nykyi­seen taloon jo 13-vuo­ti­aa­na, kun edes­sä…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus