Kak­si huu­meis­sa aja­nut­ta kiin­ni Iissä

Iis­sä jäi vii­me yönä kiin­ni kak­si huu­mausai­nei­den vai­ku­tuk­sen alai­se­na autoillutta.

Polii­si pysäyt­ti aamu­yöl­lä nel­jän jäl­keen tar­kas­tus­ta var­ten hen­ki­lö­au­ton ja paket­ti­au­ton. Molem­pien ajo­neu­vo­jen kul­jet­ta­jat puhal­si­vat nol­la pro­mil­lea, mut­ta suo­ri­te­tus­sa huu­mausai­ne­tes­tis­sä molem­pien tulos oli posi­tii­vi­nen. Auto­jen kul­jet­ta­jil­ta otet­tiin myös verikoe.