Toi­mit­ta­jal­ta


Kuop­paa kuo­pan vie­res­sä

Tei­den kun­nos­ta on kes­kus­tel­tu Ran­ta­poh­jan­kin pals­toil­la vilk­kaas­ti. Olha­van ja Oijär­ven väli­sen tien tal­vi­kun­nos­sa­pi­dos­ta on saa­tu aikai­sek­si jopa pien­tä kiis­taa. Joi­den­kin…