Toi­mit­ta­jal­ta

Toi­mit­ta­jal­ta: Onko pak­ko osa­ta?

Tör­mä­sin äsket­täin kah­ta eriai­heis­ta jut­tua teh­des­sä­ni tie­to­tek­nii­kan ja digi­taa­lis­ten pal­ve­lui­den ihmeel­li­seen maa­il­maan. Nii­tä tuli poh­dit­tua hie­man ris­ti­rii­tai­sis­sa tun­nel­mis­sa. Työ­­Ta­­ko­­mo-hank­­keen pro­jek­ti­pääl­lik­kö…

Lue lisää

Toi­mit­ta­jal­ta: Ker­ras­ta poik­ki

Saim­me uuden pre­si­den­tin, his­to­rial­li­ses­ti jo suo­raan ensim­mäi­sel­lä kier­rok­sel­la. Gal­lu­pit istu­van pre­si­den­tin suo­sios­ta piti­vät paik­kan­sa. Vaik­ka vaa­lei­hin läh­det­tiin aika sel­keis­tä ennak­koa­se­tel­mis­ta,…Tina­ton tam­mi­kuu

Run­saas­ti lyi­jyä sisäl­tä­vien kemi­kaa­lien, eli myös uuden­vuo­den tino­jen myyn­ti kiel­le­tään EU-alu­eel­­la maa­lis­kuun alus­ta alkaen, mut­ta tinat oli­vat tis­kin alla jo…


Toi­mit­ta­jal­ta: Val­lat­to­mat val­tuu­te­tut

Vii­me kevää­nä me äänes­tä­jät ajat­te­lim­me ole­vam­me muka­na valit­se­mas­sa kun­tam­me kor­kein­ta päät­tä­vää elin­tä, val­tuus­toa. Mones­sa kun­nas­sa niin  onkin, mut­ta onko­han Oulus­sa.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus