Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 4.2.2024

Kysy­myk­set

 1. Mon­ta­ko ker­taa Suo­meen on valit­tu pre­si­dent­ti suo­ral­la kan­san­vaa­lil­la ennen tätä vuotta?
 2. Mai­nit­se kak­si Suo­men kun­taa, joi­den nimi alkaa luon­toom­me kuu­lu­mat­to­mal­la eläimellä.
 3. Mit­kä paik­ka­kun­nat uinu­vat Mat­ti Eskon lau­lus­sa ”Huo­men­ta Suomi”?
 4. Mikä on keväi­sin jär­jes­tet­tä­vä ”Tor­nien taisto-kilpailu”?
 5. Mis­sä maam­me kau­pun­gis­sa on Nyrk­kei­ly­museo? a) Jyväs­ky­lä, b) Kot­ka, c) Tam­pe­re, d) Turku
 6. Kenen kir­joit­ta­ma on a) Papin per­he? b) Papin tytär, c) Papin poika
 7. Mikä on nimel­tään juu­ta­lais­ten mies­ten käyt­tä­mä pie­ni lakki?
 8. Mil­lä islan­nin­kie­li­sel­lä sanal­la kut­su­taan kuu­maa lähdettä?
 9. Min­kä nimi­nen on iso-Bri­tan­nian lippu?
 10. Mikä on englan­nin kie­leen ylei­sin sana tai sanon­ta? a) yes, b) no, c) ok, d) but

 

Vas­tauk­set

 1. Vii­si kertaa
 2. Hai­luo­to ja Puumala
 3. Putaa, Kon­gin­kan­gas, Laukaa
 4. Lin­tu­tor­neis­sa ole­vien jouk­kuei­den väli­nen lintujentunnistuskilpailu
 5. c) Tam­pe­re
 6.  a) Min­na Canth, b) Juha­ni Aho, c) Ilma­ri Kianto
 1. Kipa
 2. Gey­sir
 3. Union Jack (Union Flag)
 4. c) ok, nykyi­sin ehkä myös Suomessa