Pos­tin lak­ko vai­kut­taa tors­tain 1.2. Ran­ta­poh­jan jake­luun, näköis­leh­ti auki

Pos­tin lak­ko tors­tai­na 1.2. ja per­jan­tai­na 2.2. vai­kut­taa Ran­ta­poh­jan­kin jake­luun. Ne leh­den tilaa­jat, joi­den leh­den jakaa Pos­ti, saa­vat tors­tain 1.2. Ran­ta­poh­jan vas­ta lakon jäl­keen. Muut Ran­ta­poh­jan käyt­tä­mät jake­lu­yh­tiöt toi­mi­vat normaalisti.

Lakon aiheut­ta­man jake­lu­häi­riön vuok­si Ran­ta­poh­ja avaa näköis­leh­ten­sä osoit­tees­sa www.rantapohja.fi tors­tai­na 1.2. vapaas­ti luet­ta­vak­si. Se avau­tuu klik­kaa­mal­la tämän verk­ko­si­vun oikeal­la ylhääl­lä näky­vää banneria.

Täs­sä yhtey­des­sä Ran­ta­poh­ja tar­jo­aa myös mah­dol­li­suu­den tutus­tua mui­hin­kin leh­den digi­taa­li­siin pal­ve­lui­hin. Näköis­leh­den, Päi­vän leh­den ja His­to­rial­lis­ten leh­tien koko­nai­suu­teen voi tutus­tua kir­jau­tu­mal­la. Käyt­tä­jä­tun­nus on: vie­rai­li­ja ja sala­sa­na: g7FwzzIT53

Kir­jau­tu­maan pää­see vaik­ka­pa klik­kaa­mal­la sivun ylä­osan link­kiä His­to­rial­li­set lehdet