Oulu

Koor­di­naa­tio­ryh­mä suo­sit­te­lee rajoi­tus­ten jat­ka­mis­ta hel­mi­kuun loppuun

​Alu­eel­li­nen koor­di­naa­tio­ryh­mä suo­sit­te­lee nykyis­ten rajoi­tus­ten jat­ka­mis­ta 28.2. saak­ka. Näin voi­mas­sa pysyi­si­vät muun muas­sa ylei­sö­ti­lai­suuk­sien osal­lis­tu­ja­mää­rän rajaa­mi­nen 10 hen­ki­löön, mas­ki­suo­si­tuk­set sekä lukioi­den etä­ope­tus ja etätyösuositus. 

Lue lisää


Abi­tu­rien­tit lähiopetukseen

Oulun kau­pun­gin lukioi­den abi­tu­rien­tit siir­ty­vät lähio­pe­tuk­seen tors­tais­ta 21.1. alkaen. Muu ope­tus jär­jes­te­tään etä­ope­tuk­se­na rajoi­tus­ten voi­mas­sa olles­sa 1.2. saak­ka. Opis­ke­li­joil­le järjestetään…


Kau­pun­gin osal­li­suus­toi­min­ta etsii uusia uria – Alu­eel­li­set puheen­joh­ta­jat toi­vo­vat omia asu­ka­sil­to­ja sekä koordinaattoreita

Oulun suur­alueil­la Ran­ta­poh­jan alu­eel­la huo­les­tut­tiin, kun itäi­sen alu­een eli Yli­kii­min­gin, Kii­min­gin, Jää­lin ja Yli-Iin osal­ta pois­tui kau­pun­gin orga­ni­saa­tios­ta alu­eel­li­nen kun­ta­lais­koor­di­naat­to­ri. Yhtei­sö­toi­min­nan pääl­lik­kö Pasi Lauk­ka rau­hoit­te­lee, että mitään syy­tä huo­leen ei ole. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus