Kuivaniemi

Täs­men­nys koro­na­uu­ti­seen

Tämän­päi­väi­ses­sä Ran­ta­poh­jas­sa uuti­soi­daan Iin kun­nan koro­na­käy­tän­nöis­tä otsi­kol­la “Iin kou­lu­jen lähio­pe­tus­ta Hami­nas­sa ja Kui­va­nie­mel­lä”. Uuti­ses­ta voi saa­da käsi­tyk­sen, että eläin­ten sai­ras­tues­sa…

Lue lisää

Kui­va­nie­men ter­vey­ase­ma sul­je­taan huo­men­na

Oulun­kaa­ren pal­ve­lu­tuo­tan­to­lau­ta­kun­ta on päät­tä­nyt sul­kea Kui­va­nie­men ter­veys­a­se­man koro­na­vi­rus­ti­lan­teen vuok­si huo­mi­ses­ta per­jan­tais­ta läh­tien. Ter­veys­a­se­ma pysyy sul­jet­tu­na 16.8. saak­ka. Kui­va­nie­men­kin osal­ta ter­veys­a­se­man…Kun­nan­joh­ta­jal­la suu­rin huo­li hen­ki­lös­tön riit­tä­vyy­des­tä epi­de­mia­vai­hees­sa

Iis­sä ei aina­kaan eili­seen men­nes­sä ollut yhtään koro­na­vi­rus­tar­tun­taa. Iin kun­nas­sa ja kun­nan ter­veys­pal­ve­lut tuot­ta­vas­sa Oulun­kaa­ren kun­tayh­ty­mäs­sä ollaan kui­ten­kin val­mis­tau­dut­tu hyvin.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Val­mius­la­ki tuo muu­tok­sia Oulun­kaa­ren toi­min­taan

Oulun­kaa­ren alu­eel­la ei olla tois­tai­sek­si koro­nan epi­­de­­mia- eikä pan­de­mia­vai­hees­sa. Poh­­jois-Poh­­jan­­maan sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä koro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja on todet­tu tiis­tai­na puo­leen­päi­vään men­nes­sä 27 ja Län­­si-Poh­­jan…