Kuivaniemi

Risu­kos­ta tuot­ta­vaa met­sää

Met­sä­ko­neu­ra­koin­ti Pent­ti Soi­kon met­sä­työ­ko­ne on vii­me vii­kot kaa­ta­nut pui­ta Bloms­te­rin­kan­kaal­la Kui­va­nie­mel­lä. Ura­koi­ta­va­na on usean maa­no­mis­ta­jan met­sää, joka monin pai­koin on läpi­kul­ke­ma­ton­ta risuk­koa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kutuso­rak­ko­ja Kui­va­joen lohil­le

Ohut hiek­ka­pö­ly levi­ää Kui­va­joen Pirt­ti­kos­ken ilmaan, kun Mau­no Päk­ki­lä vetäi­see kai­vin­ko­neen kau­hal­la sora­kuor­maa met­sä­ko­neen kyy­dis­tä veteen.– On niin kui­vaa, tuu­maa työn­joh­ta­ja Eero Hil­tu­nen pöly­pil­ven tun­tu­mas­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisääIHN-tau­din rajoi­tus­vyö­hy­ke lak­kau­tet­tu Perä­me­ren ran­ni­kol­ta

Lohi­ka­lo­jen IHN-tau­din leviä­mi­sen estä­mi­sek­si perus­tet­tu rajoi­tus­vyö­hy­ke on lak­kau­tet­tu Iin ja Simon kun­tien alu­eel­ta. Elin­tar­vi­ke­tur­val­li­suus­vi­ras­to Evi­ra (nyk. Ruo­ka­vi­ras­to) perus­ti rajoi­tus­vyö­hyk­keen mar­ras­kuus­sa 2017, kun lohi­ka­lo­jen virus­tau­tia löy­tyi kah­den meri­kas­si­kas­vat­ta­mon kir­jo­lo­his­ta. Kas­va­tus­lai­tos­ten näyt­teis­tä ei ole löy­ty­nyt IHN-virus­ta enää kalo­jen hävit­tä­mi­sen, väli­neis­tön puh­dis­tuk­sen ja kas­va­tus­tauon jäl­keen. Tau­tia ei myös­kään ole todet­tu rajoi­tus­vyö­hyk­keel­tä pyy­de­tyis­tä luon­non­va­rai­sis­ta kalois­ta.


Ook­ko nää kuul­lu: Pol­ku­pyö­riä Kui­va­nie­men kir­jas­tos­ta

Ran­ta­poh­jas­ta 30.8.1979: Ker­ran eräs van­ha mum­mo kat­se­li pel­lon lai­das­sa, kun leik­kuu­pui­mu­ri leik­ka­si ja pui vil­jaa. Aikan­sa mum­mo kat­se­li ja lopuk­si lausah­ti, että on ne ajat muut­tu­neet. Ennen vil­ja vie­tiin rii­heen pui­ta­vak­si ja nyt tuo­daan rii­hi pel­lol­le vil­jaa puimaan.A.N. Yli-Olha­va


Kou­lu­jen luku­vuo­si 2019 — 2020

OULU JA II

Syys­lu­ku­kausi 8.8.–20.12.2019

• syys­lo­ma 21.10.–27.10.2019 (vko 43)

• itse­näi­syys­päi­vä 6.12.2019

• jou­lu­lo­ma 21.12.2019–6.1.2020

Kevät­lu­ku­kausi 7.1.–30.5.2020

• tal­vi­lo­ma 2.3.–8.3.2020 (vko 10)

• pää­siäi­nen 10.4.–13.4.2020

• vapun­päi­vä 1.5.2020

• hela­tors­tai 21.5.2020