Kuivaniemi

Mai­se­ma­ra­vin­to­la Meri­hel­mi sul­je­taan

Kui­va­nie­men Myl­ly­kan­kaal­la toi­mi­van mai­se­ma­ra­vin­to­la Meri­hel­men vuo­kra­so­pi­mus on sanot­tu irti. Pää­tök­sen asias­ta on teh­nyt Iilaak­so Oy:n hal­li­tus. Yhtiö vas­taa Iin kun­nan yri­tys­ti­lois­ta. Ovet sul­keu­tu­vat mat­kai­lu­kes­kuk­sen ravin­to­las­ta, tans­si­sa­lis­ta ja lii­ke­ti­las­ta.

Lue lisää

Risu­kos­ta tuot­ta­vaa met­sää

Met­sä­ko­neu­ra­koin­ti Pent­ti Soi­kon met­sä­työ­ko­ne on vii­me vii­kot kaa­ta­nut pui­ta Bloms­te­rin­kan­kaal­la Kui­va­nie­mel­lä. Ura­koi­ta­va­na on usean maa­no­mis­ta­jan met­sää, joka monin pai­koin on läpi­kul­ke­ma­ton­ta risuk­koa.

Lue lisää

Kutuso­rak­ko­ja Kui­va­joen lohil­le

Ohut hiek­ka­pö­ly levi­ää Kui­va­joen Pirt­ti­kos­ken ilmaan, kun Mau­no Päk­ki­lä vetäi­see kai­vin­ko­neen kau­hal­la sora­kuor­maa met­sä­ko­neen kyy­dis­tä veteen.– On niin kui­vaa, tuu­maa työn­joh­ta­ja Eero Hil­tu­nen pöly­pil­ven tun­tu­mas­ta.

Lue lisää

Lii­ken­ne seis, kou­lu­lai­sia tiel­lä

Kou­lu alkoi Ran­ta­poh­jan alu­een kou­luis­sa tänään. Useim­mat eka­luok­ka­lai­set kul­ke­vat ensim­mäi­set kou­lu­mat­kat yhdes­sä van­hem­man kans­sa. Van­hem­pien lisäk­si ensim­mäis­ten päi­vien kou­lu­mat­kaa on…

IHN-tau­din rajoi­tus­vyö­hy­ke lak­kau­tet­tu Perä­me­ren ran­ni­kol­ta

Lohi­ka­lo­jen IHN-tau­din leviä­mi­sen estä­mi­sek­si perus­tet­tu rajoi­tus­vyö­hy­ke on lak­kau­tet­tu Iin ja Simon kun­tien alu­eel­ta. Elin­tar­vi­ke­tur­val­li­suus­vi­ras­to Evi­ra (nyk. Ruo­ka­vi­ras­to) perus­ti rajoi­tus­vyö­hyk­keen mar­ras­kuus­sa 2017, kun lohi­ka­lo­jen virus­tau­tia löy­tyi kah­den meri­kas­si­kas­vat­ta­mon kir­jo­lo­his­ta. Kas­va­tus­lai­tos­ten näyt­teis­tä ei ole löy­ty­nyt IHN-virus­ta enää kalo­jen hävit­tä­mi­sen, väli­neis­tön puh­dis­tuk­sen ja kas­va­tus­tauon jäl­keen. Tau­tia ei myös­kään ole todet­tu rajoi­tus­vyö­hyk­keel­tä pyy­de­tyis­tä luon­non­va­rai­sis­ta kalois­ta.


Ook­ko nää kuul­lu: Pol­ku­pyö­riä Kui­va­nie­men kir­jas­tos­ta

Ran­ta­poh­jas­ta 30.8.1979: Ker­ran eräs van­ha mum­mo kat­se­li pel­lon lai­das­sa, kun leik­kuu­pui­mu­ri leik­ka­si ja pui vil­jaa. Aikan­sa mum­mo kat­se­li ja lopuk­si lausah­ti, että on ne ajat muut­tu­neet. Ennen vil­ja vie­tiin rii­heen pui­ta­vak­si ja nyt tuo­daan rii­hi pel­lol­le vil­jaa puimaan.A.N. Yli-Olha­va