Kuivaniemi

Ari Kaak­ku­ri­nie­mi jat­kaa yrit­tä­jien joh­dos­sa

Kui­va­nie­men Yrit­tä­jät ry luot­taa tut­tuun ja hyväk­si havait­tuun joh­toon­sa. Puheen­joh­ta­ja­na jat­kaa ensi vuon­na­kin Ari Kaak­ku­ri­nie­mi. Hal­li­tuk­sen ero­vuo­roi­set jäse­net Sari Hir­vas­kos­ki, Han­nu Kehus ja Ant­ti Kare­ni valit­tiin jat­ka­maan teh­tä­vis­sään. Lisäk­si hal­li­tuk­sen kuu­lu­vat Mat­ti Kum­pu­lai­nen, Veik­ko Södö, Juk­ka-Pek­ka Miet­tu­nen, Pasi Ala­kiut­tu ja Jou­ko Her­va.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kui­va-Kalus­tees­ta vuo­den yri­tys

Kui­va­nie­mel­lä jo yli 30 vuot­ta kotien, yri­tys­ten ja jul­kis­ten tilo­jen kiin­to­ka­lus­tei­ta val­mis­ta­ja Kui­va-Kalus­te Oy pal­kit­tiin tänä vuon­na Iin kun­nan ja Kui­va­nie­men yrit­tä­jäyh­dis­tyk­sen myön­tä­mäl­lä yrit­tä­jä­pal­kin­nol­la.

Lue lisää

Elä­mää tuli­pa­lon jäl­keen

Isän­tä Jaak­ko Höyh­tyä käve­lee pihal­laan Kui­va­nie­men Hyrys­sä ja Kui­va­joen ran­taan ja hiek­ka­laa­tik­koon, jos­sa on las­ten­las­ten jät­tä­miä lelu­ja. Kaik­ki näyt­tää rau­hal­li­sel­ta.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 1)

Läm­min kesä teki hyvää poroil­le

Poro­vuo­si kään­tyy koh­ti sadon­kor­juu­taan, syy­se­ro­tuk­set ovat käsil­lä. – Vuo­des­ta on tulos­sa hyvä, sum­maa Oijär­ven palis­kun­nan tuo­re poroi­sän­tä Hen­ri Siu­rua. Mit­ta­na.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus



Mitä syöm­me kou­lus­sa?

Kou­lu­ruo­ka kuu­luu jokai­sen oppi­laan kou­lu­päi­vään. Suo­mes­sa kou­lu­ruo­ka on ollut ilmai­nen jo 70 vuot­ta. Näin ei kui­ten­kaan aina ole. Jois­sa­kin mais­sa…


Eik­ka pyö­räi­li ennä­tyk­sen­sä

Oijär­ven pyö­räi­ly­hir­mu Eino “Eik­ka” Nyman on pol­ke­nut täl­le vuo­del­le jo yli 10 000 kilo­met­riä pol­ku­pyö­räl­lä. Tasa­lu­ke­mat tuli­vat täy­teen 9.10. Aiem­min­kin hän on saa­vut­ta­nut saman luke­man, mut­ta ei vie­lä loka­kuus­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus