Iin kun­ta antaa hie­koi­tus­hiek­kaa kun­ta­lai­sil­le

Iin kuntalaisille on nyt jaossa hiekoitushiekkaa. (Kuva: Pasi Rajala)

Iin kun­ta jakaa sekä Iin kes­kus­tas­sa että Kui­va­nie­men van­han kou­lun pysä­köin­tia­lu­eel­la hie­koi­tus­hiek­kaa kun­ta­lai­sil­le. Kun­nan lii­kun­ta­paik­ka­mes­ta­ri Pasi Raja­la ker­too, että hiek­kaa voi nou­taa ämpä­ril­lä ja oman lapion kans­sa omien piha­pol­ku­jen hie­koit­ta­mi­seen.

Iin kun­nan kans­sa hie­kat iiläi­sil­le tar­jo­aa Maan­ra­ken­nus J. Päk­ki­lä sekä H&H Steel Oy. Kes­kus­tas­sa hiek­ka­lä­jä on enti­sen mat­ka­huol­lon ton­til­la Säh­kö­tie 3:ssa ja Kui­va­nie­men pääs­sä puo­les­taan van­hal­la kou­lul­la osoit­tees­sa Mat­ti­lan­tie 1.