Kiiminki

Ilves­kan­nan kas­vus­ta ei kan­na­ta huo­les­tua

Ter­hi Haa­pa­kos­kiIl­ves­kan­ta on kas­va­nut Kii­min­gin ja Yli­kii­min­gin alu­eel­la. Kii­min­gin ja Yli­kii­min­gin riis­tan­hoi­to­yh­dis­tyk­sen toi­min­nan­joh­ta­jan ja peto­yh­dys­hen­ki­lön Pent­ti Tolo­sen mukaan myös ilves­ha­vain­not ovat kas­va­neet kan­nan muka­na, ja nii­tä ilmoi­te­taan yhdis­tyk­sel­le vuo­sit­tain noin 200.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Yhteis­työ­ryh­mis­tä asu­ka­sil­loik­si

Oulun kau­pun­gin kun­ta­lais­vai­kut­ta­mi­nen ja yhteis­työ­ryh­mä­toi­min­ta siir­tyi­vät osak­si sivis­­tys- ja kult­tuu­ri­pal­ve­lu­ja vuo­den 2017 alus­sa. Toi­min­taa kehi­te­tään voi­mak­kaas­ti alue­mal­lin kaut­ta siten, että.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Ris­tey­sa­lue ja ympä­ris­tö­vai­ku­tuk­set huo­le­na Kii­min­gis­sä

Poh­­jois-Kii­­min­­gin oma­ko­tiyh­dis­tys ja Kii­min­gin suur­alu­een yhteis­työ­ryh­mä antoi­vat huh­ti­kuun alus­sa lausun­ton­sa Las­si­la & Tika­no­ja Oyj:n Väli­maan kier­to­ta­lous­a­lu­een mate­ri­aa­li­te­hok­kuus­kes­kuk­sen ympä­ris­tö­vai­ku­tus­ten arvioin­tioh­jel­mas­ta ELY-kes­­kuk­­sel­­le.……

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausJään­sa­haus­ten ajoi­tus onnis­tui

Ihan näi­nä päi­vi­nä lumi alkaa sää­en­nus­tei­den mukaan sulaa toden teol­la. Se tie­tää sitä, että kevät­tul­vat­kin kol­kut­te­le­vat oven taka­na. Poh­­jois-Poh­­jan­­maan ELY-kes­­kuk­­sen.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausEeme­li Kui­ri täh­tää olym­pia­voit­ta­jak­si

Kii­min­ki­läi­nen ampu­ma­hiih­tä­jä Eeme­li Kui­ri  jat­koi hie­no­ja suo­ri­tuk­si­aan vii­me vii­kon­lop­pu­na ampu­ma­hiih­dos­sa. Hän voit­ti ampu­ma­hiih­don pika­mat­kan SM-kul­taa M13-sar­jas­sa Kon­tio­lah­del­la sun­nun­tai­na. Kui­ri ikä­luok­kan­sa Suo­men kär­keä. Alku­tal­ves­ta Eeme­li nap­pa­si SM-kul­taa M13-sar­jan yhteis­läh­tö­ki­sas­sa ja SM-hope­aa nor­maa­li­mat­kal­la nuor­ten ampu­ma­hiih­don Suo­men mes­ta­ruus­kil­pai­luis­sa Lah­des­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Moni­puo­li­nen tal­vi­rie­ha kai­ken­lai­sil­le per­heil­le

Kii­min­ki­joen kou­lun van­hem­pai­nyh­dis­tys jär­jes­ti Tal­vi­rie­ha Kii­min­ki­joen kou­lun piha-alu­eel­la pal­musun­nun­tai­na. Kai­kil­le eri­lai­sil­le per­heil­le tar­koi­tet­tu hyvän­tuu­li­nen tal­vi­ta­pah­tu­ma tar­jo­si todel­la pal­jon ilmais­ta teke­mis­tä lap­sil­le ja koko per­heel­le.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus