Kii­min­ki­läi­nen GoArc­tic muka­na ris­tei­li­jän saa­pues­sa Ouluun

Kii­min­ki­läi­nen GoArc­tic Events on muka­na, kun Oulu pit­kän tauon jäl­keen ran­tau­tuu ris­tei­li­jä­alus.

Tänään Oulun sata­maan saa­puu M/S Albat­ros, joka on läh­te­nyt Sak­san Bre­mer­ha­ve­nis­ta 31.8. muka­naan noin 800 mat­kus­ta­jaa.

– Olem­me ylpei­tä, että voim­me olla muka­na toteut­ta­mas­sa tätä vie­rai­lua opas­tet­tui­ne ret­ki­neen. Sak­sa­lai­set vie­raat viet­tä­vät Oulus­sa kaik­ki­aan noin kah­dek­san tun­tia, ker­too GoArc­ticin Sir­pa Esko­la.

Ris­tei­li­jä­vie­raat läh­te­vät Oulun sata­mas­ta eri puo­lil­le Oulua kaik­ki­aan vii­del­lä­tois­ta bus­sil­la teke­mään päi­vä­ret­kiä. Lisäk­si sata­mas­ta kul­kee eril­li­set kul­je­tuk­set Oulun kes­kus­taan niil­le, jot­ka eivät osal­lis­tu päi­vä­ret­kiin. Oulus­ta ris­tei­li­jä läh­tee Rau­mal­le.

Ensi kesäl­le on tulos­sa kak­si vas­taa­vaa ris­tei­lyä, joi­den poh­joi­sin vie­rai­lu­koh­de Oulu on 11. ja 29. kesä­kuu­ta.