Jolok­sen kylä­päi­väs­sä viih­dyt­tiin

Lähes 84-vuotias Lauri Kokkoniemi (vas.) tuumasi lähteneensä tapahtumaan joukon jatkoksi katsomaan ihmisiä. Kerttu Leskelä ja Juhani Leskelä mittauttivat kehon koostumuksensa Eikka-hyvinvointibussissa, jossa mittauksia tekivät Kyläkisälli-hankkeen Saana-Maria Rahko ja Ilkka Kurttila. Kerttu kertoi luulleensa, että mittauksessa pitää jotain tehdäkin, mutta hän pääsi säikäyksellä. Kerttu kertoi talvisin hiihtävänsä poikien ajamalla ladulla ja käyvänsä sauvakävelyillä.

Jolok­sen Urhei­luseu­ran ja Poh­jois-Poh­jan­maan Lii­kun­ta ja Urhei­lu ry:n Kylä­ki­säl­li-hank­keen yhteis­työs­sä jär­jes­tä­mä Jolok­sen kylä­päi­vä kerä­si Haa­po­nie­men hal­lil­le muka­vas­ti kai­ke­ni­käi­siä tiis­tai-ilta­na. Eik­ka-hyvin­voin­ti­bus­sis­sa ihmi­set osal­lis­tui­vat suo­sit­tuun kehon­koos­tu­mus­mit­tauk­seen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus