Yli­ran­nan kou­lua­sia palau­tet­tiin val­mis­tel­ta­vak­si

Ylirannan koulu laitettiin viime kesänä toistamiseen käyttökieltoon terveysriskin takia. Nyt koulua ei enää korjata.

Iin kun­nan­val­tuus­to palaut­ti Yli­ran­nan kou­lu­asian uudel­leen val­mis­telt­ta­vak­si. Kun­nan­hal­li­tus oli esit­tä­nyt val­tuus­tol­le, että se varaa kun­to­tut­ki­muk­ses­sa esil­le nous­sei­den kor­jaus­koh­tei­den kor­jaa­mi­seen 218 000 euron mää­rä­ra­han.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus