Lap­sen kokoi­nen kou­lu on sopi­va

Iin kun­nan uusi ope­tus­joh­ta­ja Tuo­mo Luk­ka­ri on saa­nut ensi töi­nään poh­tia kun­nan kou­lu­verk­koa. Kun­nan huo­le­na ovat useat huo­no­kun­toi­set kou­lu­ra­ken­nuk­set, jot­ka huu­ta­vat remont­tia ja perus­pa­ran­nus­ta. Luk­ka­ri ei ota kan­taa kou­lu­verk­koon, mut­ta on hyvil­lään, että asias­ta uskal­le­taan puhua.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus