Beto­ni­por­sail­la piris­tys­tä ja hyö­tyä

S-Market Iin edustalle ilmestyneet betoniset porsaat ovat herättäneet asiakkaissa sekä ihastelua että hämmennystä, kertoo myymäläpäällikkö Mika Mattila.

Iin S-Mar­ke­tin edus­tal­le ilmes­ty­neet por­saan muo­toi­set beto­ni­por­saat ovat herät­tä­neet ihas­tus­ta ja häm­men­nys­tä kau­pan asiak­kais­sa. Beto­ni­por­saat ilmes­tyi­vät kau­pan edus­tal­le Iis­sä het­ken lii­ke­ti­lan laa­jen­nuk­sen jäl­keen. – Aja­tus on sama kuin nor­maa­lil­la beto­ni­por­saal­la, eli ne estä­vät myy­mä­län eteen park­kee­raa­mis­ta. Kun oli mah­dol­li­suus hank­kia beto­ni­por­saat oikean por­saan näköi­si­nä, niin pää­tim­me tart­tua tilai­suu­teen, Iin S-Mar­ke­tin myy­mä­lä­pääl­lik­kö Mika Mat­ti­la ker­too. Pos­sut…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus