Elä­mäs­sä pitää kat­soa eteen­päin

Erkki Rauhala vietti 90-vuotispäiviään 2. syyskuuta kotona Oulussa. Hän on iloinen, että vieraita kävi paljon.

– Mihin nämä vuo­si­kym­me­net ovat men­neet, ihmet­te­lee 90 vuot­ta täyt­tä­nyt Erk­ki Rau­ha­la alkaes­saan pur­kaa elä­män­sä kerää, jos­ta löy­tyy värik­käi­tä ja tum­mem­pia­kin säi­kei­tä. Vah­vim­pa­na on kui­ten­kin posi­tii­vi­nen vivah­de: elä­mäs­sä on aina kat­sot­ta­va eteen­päin eikä pidä jää­dä men­nee­seen. Elä­män­työn­sä Erk­ki Rau­ha­la teki Hau­ki­pu­taal­la nimis­mie­he­nä, kun­nal­li­sis­sa luot­ta­mus­toi­mis­sa ja Ran­ta­poh­ja Oy:n perus­ta­jao­sak­kaa­na ja pit­kä­ai­kai­se­na toi­mi­tus­joh­ta­ja­na. Nykyi­sin Oulus­sa asu­va Rau­ha­la…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus