Kir­jas­to ja iso­jen nuok­ka­ri siir­ty­vät Kii­min­gis­sä ABC:lle

Kiimingin Syke-talo suljetaan lokakuun alusta alkaen peruskorjauksen ajaksi. Kohde remontoidaan vanhentuneiden tekniikoiden vuoksi.

Kii­min­gin Syke-talo sul­je­taan loka­kuun alus­sa noin vuo­dek­si perus­kor­jauk­ses­ta joh­tuen. Kir­jas­to sekä iso­jen nuok­ka­ri muut­ta­vat remon­tin ajak­si Kii­min­gin ABC:lle. – Kii­min­gin alue­kir­jas­to on auki syys­kuun lop­puun asti ja loka­kuun kir­jas­to on kiin­ni. Loka­kuun aika­na asiak­kai­den varauk­set ovat nou­det­ta­vis­sa  Kii­min­gin Oulu10:n asioin­ti­pis­tees­tä. Palau­tuk­sia ei tuo­na aika­na ote­ta vas­taan, sil­lä erä­päi­vät yli­te­tään loka­kuul­ta. Tar­koi­tus oli­si ava­ta aikai­sin­taan Kii­min­gin…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus