Dia­be­tes on kii­min­ki­läi­sen San­na Nur­me­lan eli­ni­käi­nen kump­pa­ni

Insuliinipumppu on mahdollistanut kiiminkiläiselle Sanna Nurmelalle mahdollisuuden muun muassa yhtäjaksoisiin yöuniin.

San­na Nur­me­la oli kol­me­vuo­tias, kun hänel­lä todet­tiin ykkös­tyy­pin dia­be­tes. Tänä vuon­na hän saa juh­lis­taa 25-vuo­tis­ta tai­val­taan sai­rau­ten­sa kans­sa. Se on juh­lan paik­ka sen vuok­si, että Nur­me­lan sel­viy­ty­mi­nen tähän asti oli kaik­kea muu­ta kuin var­maa. Ykkös­tyy­pin dia­be­tes on usein lap­suu­des­ta alka­va dia­be­tek­sen muo­to, jos­sa hai­ma ei enää tuo­ta insu­lii­nia käsi­tel­läk­seen veren soke­ri­pi­toi­suut­ta. Tau­din hoi­to­muo­to­na toi­mi­vat usein…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus