Samaa puu­ta eikä kuitenkaan

Kulttuurituottaja Heini Perttula kukitti Brenda Petaysin, kun taiteilijan näyttely "Samasta puusta veistetty" avattiin tiistai-iltana. Taustalla sekatekniikalla toteutettu Lainaus -teos, jonka valmistukseen Petays on käyttänyt sekä luonnosta saatuja värejä ja materiaaleja että vastakohtaisesti teollisia spraymaaleja. Erilaiset kontrastit teoksissa ovat taiteilijalle muutoinkin ominaisia.

Kult­tuu­ri­Kaup­pi­lan tai­tei­li­ja­re­si­dens­sin elo­kuun resi­dens­si­tai­tei­li­jan Bren­da Petay­sin näyt­te­ly “Samas­ta puus­ta veis­tet­ty” perus­tuu hänen omiin suo­ma­lai­siin suku­juu­riin­sa, joi­den herät­tä­miä tun­te­muk­sia sekä aja­tuk­sia “suo­ma­lai­sek­si tule­mi­ses­ta” näyt­te­ly kuvas­taa. Petays on vart­tu­nut Uuden Suo­men alu­eel­la Sas­katc­hewa­nis­sa Kan­das­sa, mis­sä on asu­nut pal­jon maa­ta vil­je­le­viä suo­ma­lai­sia siir­to­lai­sia, ja mis­sä monet per­heet Petay­sin tavoin edel­leen omaa­vat suo­ma­lai­set suku­juu­ret. Resi­dens­si­jak­son­sa aika­na Petays onkin pohtinut… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus