Tie­to­vi­sa 27.8.

Kysy­myk­set 1. Mis­tä mar­jois­ta pää­asias­sa koos­tuu kunin­ga­tar­hil­lo? 2. Kuka on Sipi­län hal­li­tuk­sen maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­ri? 3. Mikä on hek­sa­met­ri? 4. Mon­ta­ko sosia­li­de­mo­kraat­tia on ollut Suo­men pää­mi­nis­te­ri­nä? 5. Kuin­ka pal­jon silak­kaa kes­ki­mää­rin suo­ma­lai­set söi­vät hen­keä koh­ti vii­me vuon­na? a) 0,3 kg, b) 1,3 kg, c) 2,3 kg, d) 3,3 kg 6. Mis­sä ylei­sur­hei­lu­la­jis­sa hau­ki­pu­taa­lai­nen Sep­po Iso­hoo­ka­na…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus