Artikkelit joiden kirjoittaja on Elmo Rautio

Jatu­li täyt­tyi teke­mi­ses­tä nuo­ril­le

Mitä teh­dä kun ei ole mitään teke­mis­tä? Tähän kysy­myk­seen pyr­ki vas­taa­maan lau­an­tai­na Hau­ki­pu­taan Jatu­lis­sa jär­jes­tet­ty The Tapah­tu­ma. Nuo­ril­le suun­na­tus­sa toi­min­nal­li­ses­sa tapah­tu­mas­sa lukui­sat hau­ki­pu­taa­lai­set toi­mi­jat, kan­sa­lais­jär­jes­töt ja yhdis­tyk­set esit­te­li­vät toi­min­taan­sa, jon­ka lisäk­si kuul­tiin pai­kal­lis­ten bän­dien ja muusi­koi­den musiik­kie­si­tyk­siä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kult­tuu­ri­vaih­toa kel­lo­lai­ses­sa pir­tis­sä

Nuo­ri japa­ni­lai­nen nai­nen istuu rau­hal­li­ses­ti kodik­kaas­sa olo­huo­nees­sa vil­kuil­len ikku­nas­ta aurin­kois­ta kevä­til­maa. Ulkoa aukea­va lumi­nen mai­se­ma kuu­luu kel­lo­lai­sen Ala­ta­lon per­heen piha­pii­riin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Pol­te vie piik­ka­ri­per­heen isom­piin salei­hin

Sanal­la “pol­te” on suo­men­kie­les­sä mon­ta mer­ki­tys­tä. Hau­ki­pu­ta­lai­sel­le viih­de­kuo­ro Viih­de­piik­ka­reil­le se mer­kit­see ennen muu­ta halua ja into­hi­moa toteut­taa omaa jut­tu­aan. Sik­si onkin luon­te­vaa, että hau­ki­pu­ta­laa­isia kuo­ro­lau­lun ystä­viä jo lähem­mäs 30 vuot­ta ihas­tut­ta­neet “piik­ka­rit” ovat valin­neet tois­tai­sek­si suu­rim­man haas­teen­sa nimek­si juu­ri kysei­sen ter­min.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus