Elo­ku­va: Koo­mi­kon muo­to­ku­vas­sa ei kaih­de­ta synk­kiä­kään sävyjä

Aleksi Delikouras, Riku Nieminen ja Aku Sipola toivat Spede Pasasen tarinan valkokankaalle.Aleksi Delikouras, Riku Nieminen ja Aku Sipola toivat Spede Pasasen tarinan valkokankaalle.

Pert­ti “Spe­de” Pasa­nen on ins­ti­tuu­tio. Vuon­na 2001 meneh­ty­nyt Pasa­nen ehti nel­jä vuo­si­kym­men­tä kat­ta­neel­la ural­laan pait­si toi­mia koo­mik­ko­na kai­kis­sa mah­dol­li­sis­sa jouk­ko­vies­ti­mis­sä, myös luo­da mas­sii­vi­sen, täkä­läi­ses­sä mit­ta­kaa­vas­sa poik­keuk­sel­li­sen viihdeimperiumin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus