Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 1.10.2023

Kysy­myk­set

1. Mikä on Din­go-yhtyeen nok­ka­mie­hen ”Nipa” Neu­ma­nin alku­pe­räi­nen sukunimi?

2. Kuka radios­sa tie­to­kil­pai­lu­ja vuo­sia sit­ten vetä­nyt mies kek­si suo­men kie­leen sanan ”visai­lu”?

3. Min­kä seik­kai­lu­kir­jo­jen elo­ku­va­tun­kin luon­nos­sa liik­ku­van san­ka­ri­hah­mon loi yhdys­val­ta­lai­nen kir­jai­li­ja Edgar Rice Burroughs?

4. Mil­lä alal­la kei­hään­heit­tä­jä Han­nu Sii­to­nen on kun­nos­tau­tu­nut ja pal­kit­tu­kin urhei­lu-uran­sa jälkeen?

5. Min­kä maa­lai­nen on ensim­mäi­set teflon­pan­nut v. 1956 kehit­tä­nyt Tefal? a) USA­lai­nen, b) brit­ti­läi­nen, c) sak­sa­lai­nen, d) ranskalainen

6. Min­kä pol­ku­pyö­rien­kin kehit­tä­mi­seen liit­ty­vän fir­man tuo­te on Jopo?

7. Mil­lä nimel­lä tun­net­tiin myö­hem­min v. 1940 perus­tet­tu Oy Tip­paus­toi­mis­to Ab?

8. Näkyi len­tä­vän ete­lään päin lin­tu­ja, joi­den tie­teel­li­nen nimi on Grus grus? Mitä lin­tu­ja siis?

9. Hel­sin­gis­sä on kak­si merk­ki­mie­hen veis­tos­ta, joi­den teki­jä on veis­tok­sen esit­tä­män hen­ki­lön poi­ka. Kei­den patsaat?

10. Mikä on sel­jan­ka? a) soi­tin, b) tans­si, c) keit­to­ruo­ka, d) lintu

 

Vas­tauk­set

1. Nie­mi­nen

2. Tau­no Rautiainen

3. Tarza­nin

4. Luon­to­ku­vaa­ja­na

5. d) ranskalainen

6. Hel­ka­man

7. Oy Veik­kaus­toi­mis­to Ab

8. Kur­kia

9. J.L. Rune­berg (Wal­ter R.), Kyös­ti Kal­lio (Kaler­vo K.)

10. c) keittoruoka