Apua ja vir­kis­tys­tä arkeen

Yli-iiläinen lähihoitaja ja kosmetologi Linnea Kynkäänniemellä halu auttaa ihmisiä on aina ollut olemassa. Hän haluaa kotipalvelullaan lisätä ihmisten hyvinvointia heidän arjessaan. (Kuva: Teea Tunturi)Yli-iiläinen lähihoitaja ja kosmetologi Linnea Kynkäänniemellä halu auttaa ihmisiä on aina ollut olemassa. Hän haluaa kotipalvelullaan lisätä ihmisten hyvinvointia heidän arjessaan. (Kuva: Teea Tunturi)

Kos­me­to­lo­gi ja lähi­hoi­ta­ja Lin­nea Kyn­kään­niemi laa­jen­taa yri­tyk­sen­sä toi­min­taa koti­pal­ve­lun pii­riin. Jo yhdek­sän vuo­den ajan yli-iiläi­sil­le kau­neus­hoi­to­lan­sa kaut­ta tutuk­si tul­lut Kyn­kään­nie­mi on mie­tis­kel­lyt toi­min­nan laa­jen­ta­mis­ta jo pit­kään, ja nyt aika tun­tui sil­le otolliselta. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus