Koti­mai­nen draa­ma­ko­me­dia viih­dyt­tää rock-teemallaan

Rock-musiikki on lähellä ohjaaja Petri Kotwican sydäntä.Rock-musiikki on lähellä ohjaaja Petri Kotwican sydäntä.

Aika­na jol­loin lähes jokai­ses­ta mer­kit­tä­väs­tä musiik­ki-ilmiös­tä on koh­ta ole­mas­sa elo­ku­va, on ker­ras­saan vir­kis­tä­vää näh­dä vaih­teek­si täy­sin fik­tii­vi­nen tari­na aiheen tii­moil­ta. Tuo­re koti­mai­nen draa­ma­ko­me­dia Come­back tar­jo­aa juu­ri tällaisen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus