Elo­ku­va: Suur­mie­se­lo­ku­va yhdis­tää eep­pi­sen toi­min­nan ja inhi­mil­li­sen draaman

Joaquin Phoenix näytteli keisaria jo Ridley Scottin Gladiatorissa (2000). Nyt hän sovittaa päähänsä Napoleon Bonaparten kuuluisan kaksikulmaisen. Joaquin Phoenix näytteli keisaria jo Ridley Scottin Gladiatorissa (2000). Nyt hän sovittaa päähänsä Napoleon Bonaparten kuuluisan kaksikulmaisen.

Har­va yksit­täi­nen ihmi­nen on vai­kut­ta­nut maa­il­man­his­to­rian kul­kuun yhtä vah­vas­ti kuin Napo­leon Bona­par­te. Legen­daa­ri­se­na sota­stra­te­gi­na tun­net­tu rans­ka­lais­ken­raa­li nousi rymi­näl­lä val­lan­ku­mouk­sen jäl­kei­ses­sä kaa­ok­ses­sa pai­ni­van Rans­kan val­lan hui­pul­le ja palaut­ti maan­sa soti­laal­li­sek­si ja poliit­ti­sek­si suurvallaksi.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus