Ran­ta­poh­jan alu­een asu­kas­lu­ku on 40 vuo­des­sa kas­va­nut yli 60 prosenttia

Ran­ta­poh­jan alu­een koko­nai­sa­su­kas­lu­ku oli vuon­na 1978 eli 40 vuot­ta sit­ten 29 724 hen­ki­löä. Tuol­loin alu­een väki­lu­ku oli kovas­sa nousus­sa, ja vuo­des­ta 1977 vuo­teen 1978 väki­lu­ku Ran­ta­poh­jan alu­eel­la oli kas­va­nut noin 500 henkilöllä.

Kii­min­ki
kas­va­nut eniten

Vii­meis­ten 40 vuo­den aika­na koko Ran­ta­poh­jan alu­een väki­lu­ku on kas­va­nut noin 29700 asuk­kaas­ta yli 47 800 asukkaaseen.

Eni­ten väki­lu­ku on kas­va­nut enti­sen Kii­min­gin kun­nan alu­eel­la, jos­sa asu­kas­mää­rä on kas­va­nut 5 100 hen­ki­lös­tä noin 13 600 hen­ki­löön. Myös Hau­ki­pu­das, Yli­kii­min­ki sekä Ii ovat kas­vat­ta­neet väkilukuaan.

Asu­kas­lu­ku on las­ke­nut ainoas­taan Yli-Iis­sä, jota Jak­ku­ky­län lii­tos Iihin ran­kai­si vie­lä lisää tämän vuo­den alussa.

Par­hail­laan
hie­nois­ta laskua

Vii­mei­sim­män vuo­den aika­na Ran­ta­poh­jan alu­een asu­kas­lu­ku on las­ke­nut noin 150 hen­ki­löl­lä. Jos Yli-Iitä ei täs­sä yhtey­des­sä las­ke­ta, on väki Oulun suur­alueis­ta vähen­ty­nyt vuo­des­sa eni­ten Kel­lon alu­eel­ta, jos­sa asuk­kai­den mää­rä las­ki vuo­des­sa noin 90. Nyt Kel­los­sa on 6 136 asukasta.

Oulun suur­alueis­ta väki­mää­rään­sä ovat vii­mei­sim­män vuo­den aika­na kas­vat­ta­neet Yli­kii­min­ki (+5) ja Hau­ki­pu­das (+39). Ii kas­vat­ti väki­lu­ku­aan vii­me vuo­den aika­na Jak­ku­ky­län ver­ran eli noin 330 henkilöä.