Arki­ruo­ka on järkiruokaa

Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sen keit­tiös­sä käy kuhi­na. Val­mis­tu­mas­sa on til­liöl­jyl­lä maus­tet­tua juu­ri­sel­le­ri­keit­toa, silak­ka­ries­ko­ja, här­kis-lant­tu­pais­tos­ta ja jälk­kä­rik­si appelsiinikakkua. 

Mil­lai­nen sop­pa syn­tyy, kun asial­la on mon­ta kok­kia? Hyvä, sil­lä val­mis­ta tulee yhteis­voi­min iloi­sen puheen­so­ri­nan saat­te­le­ma­na. Menos­sa on ruo­ka­kurs­si “Arki­ruo­ka on jär­ki­ruo­kaa” Yhtei­nen keit­tiö ‑hank­keen puit­teis­sa. Lisä­höys­tet­tä kurs­sil­le toi täl­lä vii­kol­la vie­tet­tä­vä val­ta­kun­nal­li­nen Hävik­ki­viik­ko ja Marttaviikko.

Kekrin Etkoil­la tapahtuu

Yhtei­nen keit­tiö koko­aa pai­kal­li­set toi­mi­jat ja ihmi­set yhteen ja osal­lis­tu­maan. Lau­an­tai­na seu­ra­kun­ta, Put­taan mar­tat ja Kel­lon asu­kas­tu­pa jär­jes­tä­vät  Kekrin Etkot syk­syn sadon mer­keis­sä  seu­ra­kun­ta­kes­kuk­ses­sa kel­lo 10–15.

Lisää Ran­ta­poh­jas­sa tors­tai­na 13.9.